Route-instellingen

De instellingendialoog voor route-instellingen
Toevoegen...

Opent een venster waarin u een nieuw routeprofiel kunt invoeren.

Configureren...

Opent een venster waarin u het huidig ingestelde routeprofiel kunt instellen.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde routeprofiel

Naar boven

Verplaatst het geselecteerde routeprofiel een stapje naar boven. Het komt nu terecht boven het profiel dat er eerst boven stond.

Naar beneden

Verplaatst het geselecteerde routeprofiel een stapje naar beneden. Het komt nu terecht onder het profiel dat er eerst onder stond.