Configuratie van Navigatie

Het configuratiescherm voor Navigatie
Inertiële globerotatie

Standaard wordt kinetisch draaien gebruikt wanneer in Marble de kaart wordt gesleept (de kaart draait door als u loslaat). Dit gedrag kunt u afzetten middels dit keuzevakje.

Reis naar het doel animeren

Bij het zoeken naar een locatie kan Marble ofwel er direct heengaan, of een reisanimatie van de voorgaande naar de nieuwe plaats tonen.

Rotatie muisbeeld

Bij het rondkijken worden kaart en muisbewegingen gekoppeld.

Bij opstarten:

Standaard zal Marble direct na de start de thuislocatie weergeven. Als alternatief kan ook de laatste eerder actieve locatie worden getoond.

Extern bewerkingsprogramma:

Hier kunt u het bewerkingsprogramma kiezen dat u standaard wilt gebruiken voor het bewerken van kaarten, of Altijd vragen instellen, als u wilt dat Marble u altijd moet vragen welk extern bewerkingsprogramma moet worden gebruikt.