Configuratie van datum & tijd

Het configuratiescherm datum & tijd
Tijdzone

Hier kunt u voor Marble een tijdzone kiezen: UTC, systeemtijd of zelf een tijdzone kiezen. De gekozen optie verandert het kaartbeeld alleen indien in de kaart de lichtcondities op de oppervlakte kunnen worden getoond.

Wanneer Marble wordt gestart

Hier kunt u de datum en het tijdstip kiezen wanneer Marble wordt gestart: systeemtijd, of de tijd van de laatste sessie.