Aanraakscherm

Mike McBride

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma 5.20 (2021-04-10)

Vegen van de schermrand naar het centrum van het scherm biedt u het activeren van effecten. Hier kunt u configureren welk effect wordt geactiveerd op elke rand van het scherm.

Klik met elke muisknop in een vierkant en selecteer een effect in het contextmenu. Randen met een blauw vierkant hebben al een aangeplakt effect, een grijs vierkant geeft aan dat er geen effect is geselecteerd voor deze rand.

Het aantal toegankelijke items in het contextmenu hangt af van de instellingen in de module Bureaubladeffecten in de categorie Werkruimte. Selecteer uw favoriete effecten uit de groep Vensterbeheer. Dit activeert de overeenkomstige items in het contextmenu.