band_pass (Banddoorlaatfilter)

Schermafbeelding van de plug-in voor het banddoorlaatfilter
Interne naam:

band_pass

Type plug-in:

effect

Beschrijving:

Past een eenvoudige banddoorlaatfilter toe op de huidige selectie. Een banddoorlaatfilter laat een bepaalde reeks frequenties rond een centrale frequentie door en filtert andere frequenties uit die onder of boven de centrale frequentie zitten met meer dan de helft van de bandbreedte van het filter.

Het filter is van de tweede graad en is geïmplementeerd zoals beschreven in het boek "An introduction to digital filter theory" door Julius O. Smith en in het boek van Moore, waar de genormaliseerde versie van het boek van Moore wordt gebruikt.

Parameters:
frequentie

De centrale frequentie van het filter is in Hz en moet onder de helft van de samplesnelheid van het bestand liggen.

bandbreedte

Bandbreedte van het filter in Hz.