Contextmenu

Contextmenu na rechtsklikken op een grafiek

Als u rechtsklikt op de grafiek van een functie of van een parametrische plot met een enkel punt (vert.: ?) verschijnt er een contextmenu. Hierin zijn vijf onderwerpen beschikbaar:

Bewerken

Selecteert de te bewerken functie in de zijbalk Functies.

Verbergen

Verbergt de geselecteerde grafiek. De andere grafieken van de functie blijven gewoon zichtbaar.

Verwijderen

Verwijdert de functie. Alle grafieken die erbij horen worden gewist.

Plot animeren...

Toont de dialoog voor de Parameter animatie.

Rekenmachine

Opent de dialoog voor de Rekenmachine.

Afhankelijk van het type plot zijn er ook tot vijf hulpmiddelen beschikbaar:

Copy (x, y)

Kopieert de huidige waarde in de plot naar het klembord van het systeem. Hiermee kunt u buiten KmPlot tabellen aanmaken van functiewaarden.

Waarde wortel kopiëren

Kopieert de wortel x naar het klembord van het systeem. Slechts tot 5 decimalen kunnen worden gekopieerd. U kunt een computer algebra systeem gebruiken om de wortel met een willekeurige nauwkeurigheid te berekenen. Dit kan alleen als de huidige geschatte waarde dicht genoeg is bij een van de wortels.

Plotgebied...

Selecteer in de nieuwe dialoog de uiterste x-waarden voor de grafiek. Berekent de integraal en tekent de oppervlakte tussen de grafiek en de x-as tussen beide x-waarden, in de kleur van de grafiek.

Minimum bepalen...

Bepaal het minimum van de functie binnen een bepaald interval. De geselecteerde grafiek wordt gemarkeerd in de dialoog die verschijnt. Vul de onder- en bovengrens in van het interval waarbinnen u het minimum wilt vinden.

Let op: u kunt ook de uiterste waarden visueel in de plot laten tonen met behulp van de dialoog Plotuiterlijk, dat u verkrijgt via de knop Gevorderd... in de zijbalk Functies.

Maximum bepalen...

Dit is hetzelfde als Minimum bepalen... hier boven, maar nu wordt het maximum in plaats van het minimum bepaald.