Hoofdstuk 7. Scripts in KmPlot

U kunt scripts schrijven voor KmPlot, met gebruik van DBus. Bijvoorbeeld, als u een nieuwe functie f(x)=2sin x+3cos x wilt definiëren, de lijndikte op 20 wilt instellen, en daarna de grafiek wilt tekenen, dan typt u in een terminalvenster het volgende:

qdbus org.kde.kmplot-PID /parser org.kde.kmplot.Parser.addFunction "f(x)=2sin x+3cos x" "" Het resultaat hiervan is dat het id-getal van de nieuwe functie wordt geretourneerd, of -1 als de functie niet kan worden gedefinieerd.

qdbus org.kde.kmplot-PID /parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionFLineWidth ID 20. Met deze opdracht wordt de lijndikte voor de functie met id-getal ID op 20 gesteld.

qdbus org.kde.kmplot-PID /view org.kde.kmplot.View.drawPlot. Met deze opdracht wordt het (plot)venster opnieuw getekend, zodat de grafiek van de functie zichtbaar wordt.

Een lijst van de beschikbare functies:

/kmplot org.kde.kmplot.KmPlot.fileOpen url

Inlezen van bestand url.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.isModified

Retourneert "true" (waar) als er wijzigingen zijn.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.checkModified

Indien er wijzigingen zijn die niet zijn opgeslagen, komt er een dialoogscherm voor het opslaan, verwerpen of afbreken van de plots.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.editAxes

Opent de dialoog voor het bewerken van het coördinatenstelsel.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.toggleShowSlider

Toont/verbergt het venster met de schuifknoppen voor de parameters.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.slotSave

De functies worden opgeslagen (opent de opslaan-dialoog als het een nieuw bestand betreft).

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.slotSaveas

Hetzelfde als het kiezen van BestandOpslaan als... in het menu.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.slotPrint

Opent de dialoog voor het afdrukken.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.slotResetView

Hetzelfde als het kiezen van BeeldBeeld terugzetten in het menu.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.slotExport

Opent de dialoog voor het exporteren.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.slotSettings

Opent de dialoog voor de instellingen.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.slotNames

Toont een lijst van voorgedefinieerde wiskundige functies in het handboek.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.findMinimumValue

Hetzelfde als het kiezen van HulpmiddelenMinimum bepalen... in het menu.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.findMaximumValue

Hetzelfde als het kiezen van HulpmiddelenMaximum bepalen... in het menu.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.graphArea

Hetzelfde als het kiezen van HulpmiddelenPlotgebied... in het menu.

/maindlg org.kde.kmplot.MainDlg.calculator

Hetzelfde als het kiezen van HulpmiddelenRekenmachine in het menu.

/parser org.kde.kmplot.Parser.addFunction f_str0 f_fstr1

Voegt een nieuwe functie toe met de expressie f_str0 en f_str1. Als er in de expressie geen functienaam voorkomt wordt automatisch een naam toegevoegd. Het id-getal (identificerend getal) van de nieuwe functie wordt geretourneerd, of -1 als de functie niet kon worden gedefinieerd.

/parser org.kde.kmplot.Parser.removeFunction id

Verwijdert de functie met id-getal id. Als de functie niet kan worden gewist wordt "false" (onwaar, hier dus: mislukt) geretourneerd, en anders "true" (waar, hier dus: gelukt).

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionExpression id eq f_str

Stelt de expressie voor de functie met id-getal id in op f_str. Als dit lukt wordt "true" (waar, hier dus: gelukt) geretourneerd, en anders "false" (onwaar, hier dus: mislukt).

/parser org.kde.kmplot.Parser.countFunctions

Retourneert het aantal functies (parametrische functies worden als twee functies geteld).

/parser org.kde.kmplot.Parser.listFunctionNames

Retourneert een lijst van alle functies.

/parser org.kde.kmplot.Parser.fnameToID f_str

Retourneert het id-getal van f_str of -1 als de functienaam f_str niet kon worden gevonden.

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionFVisible id

Retourneert "true" (waar) als de functie met ID id zichtbaar is en anders "false" (onwaar).

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionF1Visible id

Retourneert "true" als de eerste afgeleide van de functie met ID id zichtbaar is en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionF2Visible id

Retourneert "true" als de tweede afgeleide van de functie met ID id zichtbaar is en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionIntVisible id

Retourneert "true" als de integraal van de functie met ID id zichtbaar is en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionFVisible id visible

Toont de grafiek van de functie met ID id als visible (zichtbaar) "true" (waar) is. Als visible "false" (onwaar) is, wordt de grafiek van de functie niet getoond. "True" wordt teruggegeven als de functie bestaat, en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionF1Visible id visible

Toont de grafiek van de eerste afgeleide van de functie met ID id als visible "true" is. Als visible "false" is, wordt deze grafiek niet getoond. "True" wordt geretourneerd als de functie bestaat, en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionF2Visible id visible

Toont de grafiek van de tweede afgeleide van de functie met ID id als visible "true" is. Als visible "false" is, wordt deze grafiek niet getoond. "True" wordt geretourneerd als de functie bestaat, en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionIntVisible id visible

Toont de grafiek van de integraal van de functie met ID id als visible "true" is. Als visible "false" is, wordt deze grafiek niet getoond. "True" wordt geretourneerd als de functie bestaat, en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionStr id eq

Retourneert de expressie van de functie met ID id. Als de functie niet bestaat wordt een lege expressie geretourneerd.

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionFLineWidth id

Retourneert de lijndikte van de grafiek van de functie met ID id. Als de functie niet bestaat wordt 0 geretourneerd.

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionF1LineWidth id

Retourneert de lijndikte van de grafiek van de eerste afgeleide van de functie met ID id. Als de functie niet bestaat wordt 0 geretourneerd.

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionF2LineWidth id

Retourneert de lijndikte van de grafiek van de tweede afgeleide van de functie met ID id. Als de functie niet bestaat wordt 0 geretourneerd.

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionIntLineWidth id

Retourneert de lijndikte van de grafiek van de integraal van de functie met ID id. Als de functie niet bestaat wordt 0 geretourneerd.

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionFLineWidth id linewidth

Stelt de lijndikte in van de grafiek van de functie met ID id naar de lijndikte linewidth. "True" (waar) wordt geretourneerd als de functie bestaat, en anders "false" (onwaar).

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionF1LineWidth id linewidth

Stelt de lijndikte in van de grafiek van de eerste afgeleide van de functie met ID id naar de lijndikte linewidth. "True" wordt geretourneerd als de functie bestaat, en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionF2LineWidth id linewidth

Stelt de lijndikte in van de grafiek van de tweede afgeleide van de functie met ID id naar de lijndikte linewidth. "True" wordt geretourneerd als de functie bestaat, en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionIntLineWidth id linewidth

Stelt de lijndikte in van de grafiek van de integraal van de functie met ID id naar de lijndikte linewidth. "True" wordt geretourneerd als de functie bestaat, en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionParameterList id

Retourneert een lijst van alle parameterwaarden voor de functie met ID id.

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionAddParameter id new_parameter

Voegt de parameterwaarde new_parameter toe aan de functie met ID id. "True" (waar) wordt geretourneerd als dit is gelukt, en anders "false" (onwaar).

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionRemoveParameter id remove_parameter

Verwijdert de parameterwaarde remove_parameter van de functie met ID id. "True" wordt geretourneerd als dit is gelukt, en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionMinValue id

Retourneert de ondergrens van het plotinterval van de functie met de naam id. Als de functie niet bestaat of als de ondergrens niet is gedefinieerd wordt een lege tekenrij ("empty string") geretourneerd.

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionMaxValue id

Retourneert de bovengrens van het plotinterval van de functie met naam id. Als de functie niet bestaat of als de bovengrens niet is gedefinieerd wordt een lege tekenreeks ("empty string") geretourneerd.

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionMinValue id min

Stelt de ondergrens in van het plotinterval van de functie met ID id op min. "True" (waar) wordt geretourneerd als de functie bestaat en de expressie in orde is, en anders "false" (onwaar).

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionMaxValue id max

Stelt de bovengrens in van het plotinterval van de functie met ID id op max. "True" wordt geretourneerd als de functie bestaat en de expressie in orde is, en anders "false".

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionStartXValue id

Retourneert de beginwaarde voor x van de integraal van de functie met naam id. Als de functie niet bestaat of als de expressie voor deze waarde van x niet is gedefinieerd, wordt een lege tekenrij ("empty string") geretourneerd.

/parser org.kde.kmplot.Parser.functionStartYValue id

Retourneert de beginwaarde voor y in van de integraal van de functie met naam id. Als de functie niet bestaat of als de expressie voor deze waarde van y niet is gedefinieerd, wordt een lege tekenrij ("empty string") geretourneerd.

/parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionStartValue id x y

Stelt de beginwaarde van x in van de integraal van de functie met ID id op x. "True" (waar) wordt geretourneerd als de functie bestaat en de expressie in orde is, en anders "false" (onwaar).

/view org.kde.kmplot.View.stopDrawing

Als KmPlot bezig is met het tekenen van de grafiek van een functie zal dit worden beëindigd.

/view org.kde.kmplot.View.drawPlot

Opnieuw tekenen van de grafieken van alle functies.