Instellingen

Instellingen van KMix
InstellingenAudio instellen

Open de module Phonon Systeeminstellingen om de voorkeuren van het geluids- en video-apparaat en de backends in te stellen gebruikt door de multimedia API en Phonon van KDE.

Hoofdkanaal selecteren

Hoofdkanaal van KMix

Uw hoofdkanaal van KMix selecteren.

KMix instellen

Algemene instellingen

Algemene instellingen van KMix

Algemene parameters van KMix instellen.

GedragOverdrive van volume

Activeer dit vakje om toe te staan dat het volume meer is dan de aanbevolen waarde (soms overstijgt het maximale volume van PulseAudio de normale waarde). Herstarten van KMix is nodig om deze instelling effectief te maken.

Waarschuwing

Deactiveer dit item als er hoorbare verstoring van het geluid is bij het maximale volume.

GedragTerugkoppeling van volume

Activeer dit vakje om hoorbare terugkoppeling in te schakelen bij wijzigen van het volume.

GedragVolumestap

De volumestap instellen als een percentage van de volumereeks.

Dit beïnvloedt het wijzigen van het volume via sneltoetsen, met het muiswiel over het systeemvakpictogram of de schuifregelaars verplaatsen door een paginastap.

KMix moet opnieuw gestart worden om instellingen voor deze wijziging effectief te maken.

BeeldSchaalaanduiding van regelaar tonen

Activeer dit vakje om schaalaanduiding op de regelaars te tonen.

BeeldBesturingslabels tonen

Activeer dit vakje om labels op regelaars te tonen.

VisueelOn Screen Display (OSD) tonen

Activeer dit vakje om het tonen van OSD in te schakelen bij het bewegen van de muis over het widget van KMix in het systeemvak.

Oriëntatie van schuifregelaar (hoofdvenster)Horizontaal

Activeer dit keuzerondje om de oriëntatie van de schuifregelaar op horizontaal in te stellen.

Oriëntatie van schuifregelaar (hoofdvenster)Verticaal

Activeer dit keuzerondje om de oriëntatie van de schuifregelaar op verticaal in te stellen.

Oriëntatie van schuifregelaar (popup in systeemvak)Horizontaal/Verticaal

Hetzelfde als de vorige twee keuzerondjes echter voor de volumeregeling in het systeemvak (het paneel dat getoond wordt na klikken met de linkermuisknop op het pictogram van KMix in het systeemvak).

Met instellen beginnen

Met instellen van KMix beginnen

Deze pagina stelt u in staat verschillende startparameters van KMix in te stellen.

OpstartenKMix starten bij opstarten van bureaublad

Activeer dit vakje om KMix automatisch te starten samen met de bureaubladomgeving.

OpstartenVorige volumes herstellen bij opstarten van bureaublad

Activeer dit vakje om niveaus van volumes en schakelaars te herstellen naar hun laatste instellingen bij opstarten van het bureaublad.

Waarschuwing

Het volume van PulseAudio of MPRIS2 dynamische besturing zal niet worden hersteld.

Configuratie van volumebesturing

Configuratie van volumebesturing van KMix

Deze pagina stelt u in staat verschillende parameters van de popup van besturing van volume van KMix in te stellen.

In systeemvak plaatsen

Activeer dit vakje om KMix in het systeemvak te verankeren.

Het is mogelijk om mixers te selecteren die getoond zullen worden in de besturing van volume met de overeenkomstige lijst op deze pagina.