Hoofdstuk 4. Menu's

De meeste acties in de menubalk zijn ook beschikbaar in het contextmenu dat geopend wordt met een klik met de rechtermuisknop op een item in de boomstructuurweergave.

BestandNieuw item... (Ctrl+N)

Voegt een nieuw menu-item toe.

BestandNieuw submenu...

Voegt een nieuw submenu toe.

BestandOpslaan (Ctrl+S)

Slaat het menu op

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

Sluit KMenuEdit.

BewerkenOmhoog verplaatsen

Verplaatst het geselecteerde item omhoog in zijn submenu.

BewerkenOmlaag verplaatsen

Verplaatst het geselecteerde item omlaag in zijn submenu.

BewerkenKnippen (Ctrl+X)

Knipt het huidige menu-item naar het klembord. Als u een bepaald menu-item wilt verplaatsen, dan kunt u het eerst knippen en vervolgens op de gewenste plaats in het menu Plakken.

BewerkenKopiëren (Ctrl+C)

Kopieert het huidige menu-item naar het klembord. U kunt op een andere plaats in het menu vervolgens dit menu-item weer Plakken. In tegenstelling tot Knippen zal het oorspronkelijke menu-item niet verwijderd worden. U kunt een menu-item op meerdere plaatsen in het menu Plakken.

BewerkenPlakken (Ctrl+V)

Plakt het menu-item van het klembord op de huidige locatie in het hoofdmenu. U moet een item eerst Knippen of Kopiëren voordat u het kunt Plakken.

BewerkenVerwijderen (Del)

Verwijdert het geselecteerde menu-item.

BewerkenSorteren

Opent het submenu om het geselecteerde submenu of de gehele menuboom te sorteren. Er zijn twee sorteermethoden geïmplementeerd, namelijk, op de naam en op de beschrijving.

BewerkenSysteemmenu herstellen

Dit zal de programmastarters herstellen zoals het standaard was en al uw aangepaste instellingen verwijderen. U krijgt een berichtvak waarin om bevestiging wordt gevraagd .

KMenuEdit heeft de gezamenlijke KDE Instellingen en Help menu-items, voor meer informatie lees de secties over de Menu Instellingen en Menu Help van KDE-fundamentals.