De debugger aan een lopend programma vastkoppelen

Soms wilt u een programma dat al is opgestart debuggen. Een toepassing hiervan is het debuggen van parallelle programma's door middel van MPI, of het het debuggen van een lang lopend achtergrond proces. Hiervoor gaat u naar het menu-item UitvoerenAan proces hechten, waarna zoals hierboven te zien een venster opent. U kunt hier het programma selecteren dat overeenkomt met het project dat nu in KDevelop geopend is - in mijn geval zou dat het programma step-32 zijn.

Deze lijst met programma's kan u in verwarring brengen omdat het vaak net zoals in bovenstaand voorbeeld erg lang is. U kunt uzelf het een beetje makkelijker maken door naar het keuzemenu rechtsboven van het venster te gaan. De standaard waarde is Gebruikersprocessen, bijv. alle programma's die door een van de ingelogde gebruikers wordt gebruikt (als dit uw desktop of laptop is dan bent u waarschijnlijk de enige gebruiker, afgezien van root en verschillende service accounts); de lijst toont de processen van root niet, maar u kunt de lijst inkorten door de keuze Eigen processen, hierdoor zijn alle programma's van andere gebruikers niet meer zichtbaar. Of nog beter: selecteer Alleen programma's, hierdoor zijn een heleboel processen die formeel onder uw naam draaien maar waar u meestal geen contact mee heeft niet meer zichtbaar, zoals de window manager, taken op de achtergrond en andere die onwaarschijnlijke kandidaten voor debugging zijn.

Als u een proces heeft geselecteerd en daaraan vastgehecht dan zal KDevelop's overschakelen naar de debug-modus, alle gebruikelijke debugger-vensters openen en het programma onderbreken op het moment dat u eraan vast koppelde. Hierna wilt u waarschijnlijk breakpoints, viewpoints, of wat er verder noodzakelijk is instellen om daarna via UitvoerenDoorgaan het programma verder te laten gaan.