Nummering

De nummering is een manier om de 18 groepen in het periodiek systeem te nummeren. U kunt de nummering veranderen in IUPAC, oude IUPAC en CAS of u kunt het volledig uitschakelen.

De volgende opties in het menu BeeldNummering kunnen worden gebruikt om de getoonde nummering te wijzigen:

  • Geen nummering: wanneer deze optie is ingesteld, zal er helemaal geen nummering weergegeven worden.

  • IUPAC (standaard) is de International Union of Pure and Applied Chemistry (vertaald: Internationale Unie van Zuivere en Toegepaste Chemie). Dit is een organisatie die de meeste standaarden voor chemische zaken bepaalt. Het nieuwe IUPAC-systeem nummert elk kolom met Arabische cijfers van 1 (een) tot 18 (achttien).

  • CAS is de Chemical Abstracts Service. In het CAS-systeem worden de letters A en B toegewezen aan de groep met hoofdelementen (A) en overgangselementen (B). Hoewel de nummering van IUPAC de officiële is, wordt de nummering van CAS het meest gebruikt op school en in laboratoria.

  • Het Oude IUPAC-systeem labelt kolommen met Romeinse cijfers, gevolgd door de letter A of B. De kolommen waren zodanig genummerd dat kolommen een tot zeven genummerd waren als IA tot VIIA, kolom 8 tot 10 waren genummerd met VIIIA, kolom 11 tot 17 waren genummerd met IB tot VIIB, en kolom 18 was genummerd met VIII. Vanwege de verwarring die het oude IUPAC- en het CAS-systeem wekte heeft de IUPAC het nieuwe systeem aangenomen.