KDE su käsiraamat

Geert Jansen

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.5 (2010-09-21)

KDE su on UNIX® käsu su graafiline kasutajaliides.