Calligra

Üldine sissejuhatus

Raphael Langerhorst

Jost Schenck

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 2.4.0 (2012-01-03)

Calligra on KDE kunstiloome- ja kontoritööpakett.


Näidete nimekiri

2.1. Lihtsa rc-faili näide