El manual del KNetAttach

Bennett, Orville

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.3 (10 d'abril de 2015)

El KNetAttach és un assistent que facilita la integració dels recursos de xarxa amb el vostre escriptori KDE.