Dispositius extraïbles

Fischer, Trever

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma
5.20 (8 d'abril de 2021)

Aquest diàleg us permet configurar l'administració automàtica de suports d'emmagatzematge extraïbles.

Si habiliteu les característiques de muntat automàtic en aquest mòdul, no us caldrà utilitzar la miniaplicació notificadora de dispositiu o el plafó de navegació en el gestor de fitxers per a tenir accés a un dispositiu connectat recentment.

A la part superior del diàleg trobareu les opcions globals, les quals es poden suprimir per a cada dispositiu en la llista de Substitució dels dispositius. Per a un escriptori d'un sol usuari, es recomana habilitar totes les caselles de selecció a sobre d'aquesta llista.

Habilita el muntatge automàtic dels suports extraïbles

Quan no està marcada, cap dispositiu disposarà de muntatge automàtic, sense importar la selecció en la secció de Substitució dels dispositius.

Munta automàticament només els suports extraïbles que s'hagin muntat manualment abans

Quan es marca aquesta opció, el Plasma™ només munta automàticament els dispositius que recorda. Un dispositiu es «recorda» si ha estat muntat abans, p. ex. connectar un reproductor multimèdia USB per a carregar-lo no és suficient per a «recordar-ho». Si els fitxers no són accessibles, el Plasma™ no muntarà automàticament el reproductor la pròxima vegada que el vegi. Una vegada s'ha accedit, però, el Plasma™ se'n recorda de fer accessible el contingut de forma automàtica.

Munta automàticament tots els suports extraïbles en iniciar la sessió

Si qualsevol dispositiu d'emmagatzematge extraïble està connectat al vostre sistema quan entreu a l'escriptori, el Plasma™ farà accessible el contingut de forma automàtica perquè altres programes el puguin llegir.

Munta automàticament els suports extraïbles quan es connectin

Quan es marca aquesta opció, el Plasma™ posarà automàticament a disposició del sistema el contingut de qualsevol dispositiu d'emmagatzematge disponible.

Muntatge automàtic

Aquesta llista conté els dispositius d'emmagatzematge coneguts al Plasma™. Si està muntada En iniciar la sessió, el dispositiu serà muntat automàticament encara que Munta automàticament tots els suports extraïbles en iniciar la sessió resti sense marcar. El mateix s'aplica per a En connectar.

Si Habilita el muntatge automàtic dels suports extraïbles està marcat, els arguments no seran d'aplicació i a la llista no hi haurà cap dispositiu per a muntar automàticament.

Oblida el dispositiu

Fer clic en aquest botó fa que el Plasma«oblidi» que els dispositius seleccionats mai van existir. Això només és útil si Munta automàticament només els suports extraïbles que s'hagin muntat manualment abans està marcat. Una vegada s'ha oblidat el dispositiu i el Plasma™ resta establert per a muntar automàticament els dispositius coneguts, el dispositiu no serà muntat automàticament.