Ubicacions

Anderson, Michael

Mahfouf, Anne-Marie

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.22 (5 de setembre de 2021)

Aquest, és un mòdul per a configurar els camins essencials per a l'escriptori Plasma™.

Configuració d'alguns dels camins del KDE

Nota

Les unitats que es muten automàticament a l'inici de la sessió, no es poden utilitzar com a camins. Aquestes unitats es revertiran als valors predeterminats durant el reinici del Plasma™.

Camí de l'escriptori:

La carpeta «Desktop» conté tots els fitxers que veieu en un giny Vista de carpeta a l'escriptori. El camí predeterminat sol ser ~/Desktop, però podeu canviar aquí la ubicació d'aquesta carpeta.

Camí dels documents:

Aquesta carpeta s'utilitzarà de manera predeterminada per a carregar o desar els documents.

Camí de les baixades:

Aquesta carpeta s'utilitzarà de manera predeterminada per a desar els elements baixats.

Camí dels vídeos:

Aquesta carpeta s'utilitzarà de manera predeterminada per a carregar o desar les pel·lícules.

Camí de les imatges:

Aquesta carpeta s'utilitzarà de manera predeterminada per a carregar o desar les imatges.

Camí de la música:

Aquesta carpeta s'utilitzarà de manera predeterminada per a carregar o desar la música.

Si canvieu un camí d'accés i feu clic a Aplica, apareixerà un diàleg on es pot optar per moure el contingut a la carpeta nova o utilitzar la carpeta nova sense moure els fitxers.