Ratolí

McBride, Mike

Hards, Brad

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.21 (6 d'abril de 2021)

Aquesta és la documentació per al mòdul d'Arranjament del sistema que configura el ratolí i d'altres dispositius de punter.


Aquest mòdul us permet configurar el vostre punter. El punter pot ser un ratolí, una bola, un plafó o qualsevol altre peça de maquinari que faci una funció similar.

General
Ratolí d'esquerrans

Si sou esquerrà, podríeu preferir intercanviar les funcions dels botons esquerre i dret del punter marcant aquesta opció. Si el punter té més de dos botons, tan sols es veuran afectats els botons esquerre i dret. Per exemple, si disposeu d'un ratolí de tres botons, el botó central no es veurà afectat.

Prémer els botons esquerre i dret per al clic del mig

Marqueu aquest element si no teniu un botó mig del ratolí. Podreu prémer els botons esquerre i dret del ratolí al mateix temps per a emular el clic del mig.

Velocitat de l'apuntador

Aquesta opció us permet canviar la relació entre la distància que es mou el punter del ratolí per la pantalla i el moviment relatiu del mateix dispositiu físic (que pot ser un ratolí, una bola o qualsevol altre dispositiu de punter).

Perfil d'acceleració

El perfil Adaptativa és el perfil predeterminat per a tots els dispositius i té en compte la velocitat actual del dispositiu per a decidir l'acceleració. El perfil Uniforme és senzillament un factor constant que s'aplica a tots els deltes del dispositiu, independentment de la velocitat de moviment.

Inverteix la direcció de desplaçament

Si es marca aquesta casella de selecció, la roda del ratolí (si n'hi ha cap) funcionarà en la direcció oposada (de manera que si desplaceu cap amunt, l'efecte serà l'invers i s'anirà cap avall).

Nota

En el Plasma™ 5.13 trobareu la configuració per a utilitzar clics dobles o simples per a obrir fitxers i carpetes en el mòdul Espai de treball.