Requisits

El KXStitch està escrit amb les Qt™ 5.x i els Frameworks 5 del KDE™.

Per a les funcions d'importació d'imatge es requereixen les biblioteques ImageMagick, això inclou les capçaleres de desenvolupament ImageMagick i Magick++, aquestes estan disponibles amb la vostra distribució o des de https://imagemagick.org/.