Es concedeix permís per a copiar, distribuir i/o modificar aquest document d'acord amb les clàusules de la Llicència de Documentació Lliure de GNU, Versió 1.2 o qualsevol versió publicada posteriorment per la Free Software Foundation; amb seccions no variants, sense text a la portada i sense text a la contraportada. S'inclou una còpia d'aquesta llicència a the section entitled "GNU Free Documentation License".