Capítol 8. Crèdits i llicència

KXStitch

Copyright del programa 2002-2015 Stephen P. Allewell

Col·laboradors:

  • Pierre Brua : Correccions d'errors, icones d'aplicació

  • Eric Pareja : Pàgina man

  • Adam Gundy : Correccions d'errors, millores

Copyright de la documentació 2015 Stephen P. Allewell

Traductor de la documentació: Antoni Bella

Aquesta documentació està llicenciada d'acord amb les clàusules de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.

Aquest programa està llicenciat d'acord amb les clàusules de la Llicència Pública General de GNU.