El diàleg Biblioteca de patrons

El Gestor de la biblioteca de patrons té una vista en arbre jeràrquica (en realitat, més que un bosc) de categories a l'esquerra amb una vista d'icona de la categoria de patrons seleccionada a la dreta. Aquest diàleg no és modal i es podrà deixar obert mentre es treballa en el patró.

La manera més senzilla d'utilitzar els patrons de la biblioteca és arrossegar i deixar-los anar a dins de l'espai del patró. De manera alternativa, utilitzant el botó dret del ratolí sobre un patró de biblioteca mostrarà un menú contextual amb una opció per a copiar-lo, que després es podrà enganxar a dins del patró tantes vegades com sigui necessari.

Els elements addicionals en el menú contextual són:

  • Suprimeix: suprimeix un element de la biblioteca, per al qual es mostrarà un diàleg de confirmació.

  • Propietats: mostra el diàleg de propietats per a l'element.

El diàleg de propietats per a cada element mostra la seva mida i l'esquema del fil utilitzat, el valor de la línia base i el caràcter associat del teclat. Quan s'utilitza l'eina Alfabet, la línia de base es fa servir per a col·locar el patró de caràcters verticalment en relació amb la posició de l'indicador. Els valors positius el mouen cap avall, els valors negatius el mouen cap amunt. El caràcter associat només es requereix per a utilitzar amb l'eina Alfabet. Després de fer clic al quadre de text del caràcter associat, la tecla premuda següent, inclosos els modificadors (Maj, Ctrl, etc.) es farà servir com a tecla.

Es creen biblioteques noves fent clic amb el botó dret del ratolí sobre una categoria existent, per a crear una subcategoria o en una àrea en blanc de la llista de biblioteques, per a una categoria nova de nivell superior, i seleccioneu l'opció Categoria nova, introduïu el nom i feu clic a D'acord.

Crear un patró nou de biblioteca seleccionant una àrea a l'editor de patrons, seleccioneu copiar, després utilitzeu el botó dret del ratolí sobre una categoria existent i seleccioneu enganxar. Si cal, podreu utilitzar l'opció de propietats per a afegir una clau associada si voleu emprar-la com una biblioteca de caràcters.

Els patrons de la biblioteca es poden arrossegar i deixar anar a altres biblioteques de la llista per a permetre reorganitzar-ho segons les vostres necessitats. Tingueu en compte que no hi ha comprovacions per a garantir que els codis clau assignats als patrons de la biblioteca siguin únics i haureu de modificar els que dupliquin un d'existent.