Mòdul Informació de la memòria

Aquest mòdul mostra l'ús actual de la memòria. S'actualitza constantment, i pot resultar molt útil per a descobrir colls d'ampolla quan s'executen certes aplicacions.

Tipus de memòria

El primer que heu de comprendre és que existeixen dos tipus de «memòria», disponibles per al sistema operatiu i per als programes que s'hi executen.

El primer tipus s'anomena memòria física. Aquesta memòria està localitzada en els xips de memòria, dins del vostre ordinador. Aquesta és la RAM (Random Acess Memory -memòria d'accés aleatori) que vàreu comprar amb el vostre ordinador.

El segon tipus de memòria, s'anomena memòria virtual o memòria d'intercanvi. Aquest bloc de memòria, en realitat és espai en el disc dur. El sistema operatiu reserva espai en el disc dur per a «espai d'intercanvi». El sistema operatiu pot utilitzar aquesta memòria virtual (o espai d'intercanvi) si es queda sense memòria física. La raó per la qual s'anomena memòria d'«intercanvi» és que el sistema operatiu pren algunes dades que creu que no ha de menester durant un temps i les desa en el disc en aquest espai reservat. Després el sistema operatiu carregarà altra vegada les dades que necessita. Ha «intercanviat» les dades innecessàries, per a les dades que requeriu en aquest moment. La memòria virtual o d'intercanvi no és tan ràpida com la memòria física, de manera que els sistemes operatius miren de mantenir les dades (especialment les que s'utilitzen sovint), en la memòria física.

La memòria total és la combinació de memòria física i memòria virtual.

Mòdul Informació de la memòria

Aquesta finestra està dividida en una secció superior i una altra inferior.

La secció superior us mostra el total de memòria física, la memòria física lliure, la memòria compartida i la memòria al cau (buffered).

Els quatre valors són representats amb el nombre total de bytes i amb el nombre de megabytes (1 megabyte = una mica més d'1.000.000 bytes)

La secció inferior mostra tres gràfics:

  • Memòria total (és la combinació de memòria física i virtual).

  • Memòria física

  • Memòria virtual o Espai d'intercanvi.

Les àrees grises representen l'espai lliure i, les blaves i verdes l'espai ocupat.

Suggeriment

Els valors exactes de cada tipus de memòria no és crític i canvia regularment. Quan avalueu la informació d'aquesta pàgina, observeu-ne les tendències.

Disposeu al vostre ordinador de molt espai de memòria lliure (àrees grises)? Si no és així, podeu augmentar la mida de la memòria d'intercanvi o de la memòria física.

També, si el vostre ordinador sembla lent: Està la memòria física plena i el vostre disc dur sempre està treballant? Aquest comportament suggereix que no disposeu de prou memòria física, i que el vostre ordinador està desfogant dades d'ús comú sobre la lenta memòria virtual. Si incrementeu la memòria física, millorarà la resposta del vostre ordinador.