Hoofdstuk 4. Overzicht van het interface

Het menu Spel

Het menu Spel geeft u controle over de status van het spel:

SpelNieuw (Ctrl+N)

Stopt het huidige spel en start een nieuwe met nieuwe stenen.

SpelSpel herstarten (F5)

Herstart het huidige spel met dezelfde stenen.

SpelPauze (P)

Zet het spel stil, inclusief de tijdklok. De menuoptie verandert dan in Spel hervatten waarmee u het spel kunt voortzetten.

SpelTopscores tonen (Ctrl+H)

Toont de (lokale) top-tien van Shisen-Sho.

SpelAfsluiten (Ctrl+Q)

Beëindigt Shisen-Sho.

Enkele menuopties kunnen ook worden benaderd door middel van sneltoetsen. Zie de paragraaf met de naam “Standaard toetsenbindingen” voor een lijst.