Вікно повідомлення нагадування

Коли настане час увімкнути нагадування, його буде показано на всіх стільницях, його вікно не буде перекриватися звичайними вікнами, щоб ви могли його бачити. У вікні повідомлення буде показано час, на який було заплановано нагадування, отже ви зможете дізнатися про те, коли було відкрито вікно, якщо ви були відсутні за комп’ютером певний час. Якщо час, на який було заплановано нагадування, вказано для іншого часового поясу, відмінного від локального часу вашого комп’ютера, буде показано також і часовий пояс. (Для повідомлень завчасних нагадувань буде показано дату і час основного нагадування або його повтору, а не час повідомлення завчасного нагадування, заголовком вікна буде «Завчасне нагадування».)

Вікна повідомлень нагадувань залишатимуться видимими аж до часу, коли ви їх підтвердите, якщо ви не позначали пункту Автоматично закривати вікно після закінчення періоду спізнення у діалоговому вікні редагування нагадування. У випадку нагадування з повторенням, якщо залишилося непідтверджене вікно з попереднього повтору нагадування, програма просто повторно активує існуюче вікно за наступного повтору. Таким чином ви уникнете потреби у підтвердженні декількох копій однакового повідомлення, якщо ви не бажали або не могли підтвердити повідомлення на час його появи.

У повідомленні нагадування буде показано такі пункти, доступні для візуального нагадування:

 • Підтвердити нагадування можна натисканням кнопки Закрити. Натискання цієї кнопки закриває вікно (після запиту на підтвердження, якщо ви позначили пункт Підтвердити отримання).

 • Змінити нагадування можна за допомогою натискання кнопки Редагувати.... У відповідь на натискання програма відкриє діалогове вікно редагування нагадування.

 • Відкрити параметри, призначені для відкладання нагадування, натисканням кнопки Відкласти.... Після цього ви зможете позначити пункт Відкласти до дати/часу, щоб ввести дату і час, коли повідомлення буде показано повторно, або позначити пункт Відкласти на проміжок часу, щоб ввести проміжок часу від поточного моменту часу (у годинах і хвилинах), через який слід повторно показати повідомлення. Після цього вам слід натиснути кнопку Гаразд, щоб відкласти повідомлення нагадування і закрити його вікно.

  Примітка

  Час, на який буде відкладено нагадування, має бути ранішим за час наступного повторення нагадування або наступного завчасного нагадування. З цієї причини кнопку Відкласти... у вікні повідомлення нагадування і кнопку Гаразд у діалоговому вікні відкладення буде вимкнено за одну хвилину перед наступним повторенням або завчасним нагадуванням.

  Зауважте, що якщо завчасне нагадування налаштовано після самого нагадування, ви можете відкласти нагадування на час після його завчасного нагадування. У такому разі завчасне нагадування буде придушено.

  Примітка

  Кнопка Відкласти... не буде доступною для нагадувань, які буде показано під час входу до системи, якщо було позначено пункт Повторення при вході.

 • Зупинити відтворення звукового файла нагадування можна натисканням кнопки з символом «зупинити відтворення».

 • Якщо повідомлення нагадування було створено перетягуванням повідомлення електронної пошти з KMail, ви зможете отримати безпосередній доступ до повідомлення у KMail натисканням кнопки з піктограмою KMail. Натискання цієї кнопки призведе до вибору і підсвічування повідомлення у списку тек KMail.

  Застереження

  Після переіндексування повідомлень у KMail, посилання на повідомлення електронної пошти у KMail буде втрачено.

 • За допомогою кнопки з піктограмою KAlarm зручно активувати KAlarm.

Ви можете обрати у діалоговому вікні налаштування, який з двох різних режимів слід використовувати для показу вікон повідомлень нагадування:

 • Звичайне вікно. У цьому режимі після появи вікна повідомлення нагадування йому буде передано фокус, отже, якщо на час показу нагадування ви друкували текст, потік даних з клавіатури буде передано у це вікно, а не у вікно початкової програми.

 • Як немодальне вікно. У цьому режимі клавіатурний фокус не буде передано до вікна повідомлення нагадування, отже поява цього вікна не завадить вам у введенні даних з клавіатури. Але у цьому режимі вікно не матиме смужки заголовка або рамки, отже ви не зможете пересунути це вікно або змінити розмір цього вікна.

Примітка

Якщо повідомлення нагадування показано над вікном програми, що працює у повноекранному режимі, повідомлення нагадування буде немодальним вікном незалежно від вказаних параметрів. Це обмеження пов’язане з системою роботи з вікнами.

Розташування вікон повідомлень

За допомогою діалогового вікна налаштування можна обрати, яку з двох схем слід використовувати програмі для розташування вікон повідомлень нагадувань:

 • Вікно показується якнайдалі від поточної позиції вказівника миші. Таким чином нагадування мінімально завадить вам у вашій роботі, крім того, так можна уникнути випадкового підтвердження нагадувань.

 • Вікна показуються у центрі екрана. Щоб зменшити ймовірність випадкового підтвердження нагадування, від початку кнопки у вікні буде вимкнено, вони стануть активними лише після завершення вказаної вами затримки.

Якщо програма змушена показати декілька вікон повідомлень нагадувань та повідомлень про помилки, ви можете розподілити вікна екраном, щоб мати змогу бачити вміст всіх вікон, або згрупувати вікна у верхньому лівому куті екрана за допомогою пункту меню ПереглядРозподілити вікна. Якщо бажаєте, можете створити загальне клавіатурне скорочення для цієї дії.