Створення і керування нагадуваннями

Як створити нове нагадування

Щоб створити новий запис нагадування, виконайте одну з вказаних нижче дій, а потім виберіть тип нагадування зі списку, який буде відкрито. Всі описані нижче дії призведуть до відкриття діалогового вікна редагування нагадування, за допомогою якого ви зможете налаштувати параметри нагадування.

 • Скористайтесь пунктом меню ФайлСтворити.

 • Наведіть вказівник миші на піктограму у системному лотку, клацніть правою кнопкою миші і виберіть з контекстного меню пункт Нове нагадування.

 • Наведіть вказівник миші на список нагадувань, клацніть правою кнопкою миші і виберіть пункт Створити з контекстного меню.

Крім того, ви можете створювати нові нагадування, попередньо налаштовані з інших джерел:

 • Щоб створити нагадування на основі шаблону нагадування, виконайте настанови з розділу Шаблони нагадувань.

 • Щоб створити ваше нове нагадування на основі вже існуючого нагадування, виділіть пункт існуючого нагадування у списку і скористайтеся пунктом меню ФайлКопіювати. Цей пункт відкриває діалогове вікно редагування нагадування, у якому всі полі вже буде заповнено копіями параметрів виділеного нагадування.

 • Щоб створити нагадування, яке показуватиме одне з вже отриманих повідомлень електронної пошти, перетягніть позначку повідомлення електронної пошти з KMail до головного вікна KAlarm або піктограми системного лотка. Виберіть варіант Візуальне нагадування. Після виконання цієї дії буде відкрито діалогове вікно редагування нагадування з цілим повідомленням електронної пошти (зокрема з полями відправника, отримувача тощо) як текстом нагадування.

 • Щоб створити нагадування електронною поштою, за якого буде надіслано копію існуючого повідомлення електронної пошти, перетягніть позначку повідомлення електронної пошти з KMail до вікна або піктограми системного лотка KAlarm. Після цього виберіть пункт Нагадування ел. поштою. У діалоговому вікні редагування нагадування буде використано дані повідомлення електронної пошти, окрім відправника.

 • Щоб створити нагадування, яке показуватиме резюме всіх існуючих завдань, перетягніть позначку завдання з KOrganizer або іншої програми до головного вікна KAlarm або піктограми системного лотка. Після виконання цієї дії буде відкрито діалогове вікно редагування нагадування з вмістом завдання як текстом нагадування.

 • Щоб створити нове нагадування командою, перетягніть текст скрипту, що починається з «#!» до головного вікна KAlarm або на піктограму у системному лотку. Виберіть варіант Нагадування з командою. У відповідь програма відкриє діалогове вікно редагування нагадування з вказаним вами текстом скрипту.

 • Щоб створити нагадування з показом файла, перетягніть адресу URL файла тексту або зображення до головного вікна або піктограми системного лотка KAlarm. Буде відкрито діалогове вікно редагування нагадування з встановленою назвою файла.

 • Щоб створити звукове нагадування, перетягніть адресу URL файла звукових даних до головного вікна або піктограми системного лотка KAlarm. Буде відкрито діалогове вікно редагування нагадування з встановленою назвою файла.

 • Щоб створити нагадування текстовим повідомленням, перетягніть будь-який фрагмент тексту до головного вікна KAlarm або на піктограму системного лотка. У відповідь на запит програми виберіть варіант Візуальне нагадування. У відповідь програма відкриє діалогове вікно редагування нагадувань з вибраним вами текстом нагадування.

 • Ви можете автоматично створювати нагадування щодо дня народження людей з ваших записів у KAddressBook, відповідну процедуру описано у розділі імпортування днів народження з KAddressBook.

Як змінити існуюче нагадування

Щоб змінити існуюче нагадування з черги (прострочені нагадування не можна змінювати), виконайте одну з таких дій:

 • Наведіть вказівник миші на запис нагадування у списку і виконайте подвійне клацання лівою кнопкою миші.

 • Оберіть нагадування клацанням його пункту у списку нагадувань. Скористайтеся пунктом меню ЗміниЗмінити.

 • Наведіть вказівник миші на пункт нагадування у списку, клацніть правою кнопкою миші і виберіть з контекстного меню пункт Зміни.

Буде відкрито діалогове вікно редагування нагадування.

Як вилучити або повторно задіяти нагадування

Щоб вилучити існуючі нагадування, позначте одне або декілька нагадувань наведенням на їх пункти у списку нагадувань вказівника миші з наступним клацанням лівою кнопкою. Після цього виконайте одну з таких дій:

 • Скористайтесь пунктом меню ЗміниВилучити.

 • Наведіть вказівник миші на один з позначених пунктів, клацніть правою кнопкою миші і виберіть з контекстного меню пункт Вилучити.

 • Щоб вилучити нагадування без підтвердження, натисніть комбінацію клавіш Shift-Delete.

Після вилучення активного нагадування його буде перенесено до архіву, якщо його було увімкнено хоча б раз перед вилученням і якщо застарілі повідомлення взагалі архівуються. (Скористайтеся діалоговим вікно налаштування для визначення, чи будуть зберігатися і як довго будуть зберігатися застарілі нагадування.) Якщо ви вилучите застаріле нагадування або активне нагадування ще не було увімкнено, вилучене нагадування буде остаточно знищено.

Ви можете повторно активувати вилучене нагадування зі списку архіву нагадувань, якщо воно ще не застаріло. Щоб виконати цю операцію, спочатку увімкніть показ архівованих нагадувань, як це описано у розділі архівовані нагадування. Після цього виконайте такі дії:

 • Оберіть одне або декілька відповідних архівованих нагадувань натисканням записів цих повідомлень у списку нагадувань. Після цього скористайтеся пунктом меню ДіїЗнов активувати.

 • Наведіть вказівник миші на бажаний пункт у списку архівованих нагадувань і клацніть правою кнопкою миші, а потім виберіть пункт Знов активувати з контекстного меню.

Вмикання/Вимикання нагадування

Для того, щоб дізнатися про те, як увімкнути або вимкнути нагадування окремо або для всіх нагадувань, ознайомтеся з розділом Вмикання і вимикання нагадувань.

Встановлення нагадування з пробудженням системи зі стану сну

Зверніться до розділу Пробудження від сну, щоб отримати повнішу інформацію щодо налаштування нагадування з пробудженням вашої системи зі стану сну чи призупинки роботи.

Підтвердження нагадування

Прочитайте розділ Вікно повідомлення нагадування, щоб дізнатися як користуватися підтвердженням нагадування.

Шаблони нагадувань

Якщо вам доводиться часто налаштовувати схожі нагадування, ви можете створити шаблон нагадування, щоб скоротити роботу з введення всіх параметрів нагадування. У шаблоні можуть міститися всі параметри, які може містити нагадування, окрім дати вмикання.

Для прикладу, ви можете створити нагадування, яке регулярно повідомлятиме вам про телевізійну програму, час початку якої регулярно змінюється кожного тижня. У шаблоні міститимуть всі подробиці нагадування (текст повідомлення, чи слід відтворювати звук тощо) окрім часу і дати. Тепер, щоб створити нагадування, вам достатньо буде відкрити діалогове вікно редагування нагадування з цим шаблоном і ввести час і дату початку програми.

Щоб створити нагадування, засноване на шаблоні, відкрийте діалогове вікно редагування нагадування з набором параметрів відповідного шаблону:

 • Скористайтеся пунктом меню ФайлСтворитиНове нагадування з шаблону, а потім виберіть бажаний шаблон.

 • Наведіть вказівник миші на піктограму системного лотка програми і клацніть правою кнопкою миші, а потім виберіть у контекстному меню пункт Нове нагадуванняНове нагадування з шаблону. Після цього виберіть бажаний шаблон.

 • Відкрийте діалогове вікно редагування нагадування у звичайний спосіб, а потім натисніть кнопку Завантажити шаблон..., за допомогою натискання цієї кнопки можна обрати шаблон, який визначить набір параметрів, використаних для заповнення полів діалогового вікна.

Налаштування шаблонів

За допомогою діалогового вікна шаблонів нагадувань ви зможете створювати, змінювати або вилучати шаблони, крім того, ви зможете створити новий шаблон нагадування на основі існуючого нагадування.

Для того, щоб створити новий шаблон нагадування, виконайте одну з таких дій:

 • Відкрийте діалогове вікно шаблонів нагадування за допомогою пункту меню ФайлШаблони..., натисніть кнопку Створити і виберіть тип нагадування зі списку. Після цього програма відкриє порожнє діалогове вікно редагування шаблону.

 • Відкрити діалогове вікно шаблону нагадування за допомогою пункту меню ФайлШаблони..., виберіть один з існуючих шаблонів зі списку і натисніть кнопку Копіювати. Таким чином ви відкриєте діалогове вікно редагування шаблону, у якому вже буде вказано параметри поточного існуючого шаблону.

 • Виділити нагадування у списку нагадувань і скористатися пунктом меню ФайлСтворити шаблон.... Програма відкриє діалогове вікно редагування шаблонів, у якому вже буде заповнено всі поля параметрів на основі вибраного нагадування.

Щоб змінити існуючий шаблон, відкрийте діалогове вікно шаблонів нагадувань за допомогою пункту меню ФайлШаблони... і натисніть кнопку Редагувати. У відповідь програма відкриє діалогове вікно редагування шаблону, яке буде описано нижче.

Щоб вилучити існуючий шаблон, відкрийте діалогове вікно шаблонів нагадування за допомогою пункту ФайлШаблони..., виберіть у ньому один або декілька шаблонів і натисніть кнопку Вилучити. Програма відкриє вікно запиту на підтвердження вилучення, щоб запобігти випадковому вилученню шаблонів.

Діалогове вікно зміни шаблонів

Діалогове вікно редагування шаблону подібне до Діалогового вікна редагування нагадування. Різними у них є лише такі елементи керування:

 • Введіть назву шаблону у поле Назва шаблону. Цю назву буде показано у списках вибору шаблонів, отже вам краще обрати назву, яка відповідатиме функціональному призначенню шаблону. Всі назви шаблонів мають бути унікальними.

 • На панелі Час виберіть один з таких пунктів:

  • Типовий час, якщо ви не бажаєте точно вказати час. Нові нагадування, засновані на цьому шаблоні, від початку використовуватимуть типовий час вмикання нагадування.

  • Позначте пункт Час, щоб ввести час, коли буде увімкнено нагадування.

  • Позначте пункт Лише дата, щоб вказати, що нагадування буде мати лише параметр дати показу, а не часу.

  • Позначте пункт Час від поточного, щоб ввести проміжок часу (у годинах і хвилинах), який має минути між створенням нагадування і його увімкненням.

 • На панелі Правило повторення вкладки Повторення для тижневих і річних повторень не потрібно вказувати день і місяць, відповідно.

Календарі нагадувань

Якщо ви користуєтеся лише одним комп’ютером і працюєте за ним самостійно, місце, у якому KAlarm зберігатиме свої нагадування, не матиме для вас значення. Але, якщо вам потрібно мати доступ до нагадувань з декількох комп’ютерів, або до нагадувань з декількох місць на вашому комп’ютері, ви можете визначити «календарі нагадування», щоб повідомити KAlarm про те, що слід використовувати інші календарі нагадування окрім або замість типових.

Ви зможете переглядати та керувати календарями за допомогою списку календарів, який може бути показано поруч зі списком нагадувань у головному вікні KAlarm. Список нагадування буде спільним для всіх нагадувань з усіх календарів. Під час збереження нового нагадування ви зможете вказати, чи буде це нагадування автоматично збережено до типового календаря, у іншому випадку програма запитає вас про те, куди слід зберегти календар. Якщо ви змінили існуюче нагадування, його буде автоматично збережено до початкового календаря нагадування.

Головне вікно програми, у якому показано список календарів

Типи календарів і параметри

Календарі нагадувань можна розподілити за категоріями на основі типу нагадування і типу зберігання. Календарі можна вимикати, робити придатними лише для читання або робити типовими для певного типу нагадування.

Тип нагадування

Елементи трьох типів нагадувань, — активні нагадування, застарілі нагадування і шаблони нагадувань, — зберігаються у окремих календарях нагадувань. Тому у KAlarm існує три стандартних типових календарі, по одному на кожен з типів елементів (докладніше про це можна дізнатися з розділу Питання і відповіді), розташування цих календарів ви за бажання можете змінити.

Способи зберігання

У KAlarm ви можете використовувати два способи зберігання відомостей про календарі:

 • Локальний файл: дані нагадувань зберігатимуться у окремому локальному файлі у форматі iCalendar. Типово, KAlarm використовує саме локальні файлові календарі (докладніше про це можна дізнатися з розділу Питання і відповіді). Поняття «локальні файли», окрім файлів на вашому комп’ютері, може включати календарі нагадувань у локальній мережі, якщо їх розташування можна описати шляхом, запис якого починається з символу /.

 • Локальний каталог: нагадування зберігаються у локальній теці, кожне нагадування буде збережено у окремому файлі iCalendar у цій теці. Перевагою цього способу зберігання є те, що у разі пошкодження файла події, ви втратите лише одне нагадування, а не весь календар.

Стан «увімкнено/вимкнено»

Вимикання календаря подібне до його вилучення за винятком того, що запис календаря фігуруватиме у списку календарів, а отже ви легко зможете знову його увімкнути. Якщо календар вимкнено, програма ігноруватиме нагадування з нього: вони не з’являтимуться у списку нагадувань або списку шаблонів. Якщо календар буде знову увімкнено, його нагадування знову з’являться у списках і, якщо це календар з активними нагадуваннями, ці нагадування буде активовано.

Стан «лише для читання»

Календарі з позначкою «лише для читання» не може бути змінено, до них не можна додавати записи. Крім того, ви не зможете відкладати нагадування з цих календарів, оскільки для відкладення вам слід зберегти час, на який буде відкладено нагадування, до самого нагадування. Після виконання дії з нагадування, цю дію не буде вилучено з календаря і пересунуто до застарілих аж до того часу, коли ви або інший користувач отримає доступ на запис до календаря.

Ви можете встановити стан «лише для читання» для календаря у діалоговому вікні налаштування календаря. Деякі календарі не можна зробити придатними для запису з різних причин:

 • Якщо календар було створено іншою програмою, оновлення цього календаря за допомогою KAlarm може пошкодити календар, оскільки різниця у форматі даних може зробити його непридатним для використання у програмі, за допомогою якої його було створено.

 • Якщо календар було створено за допомогою пізнішої версії KAlarm, можлива втрата даних під час оновлення цього календаря вашою версією KAlarm.

 • Якщо календар було створено попередньою версією KAlarm, можлива втрата даних або неможливість використання календаря за допомогою цієї попередньої версії KAlarm, якщо ваша версія KAlarm оновила календар. Вам доведеться вирішити, чи перетворювати формат календаря так, щоб ваша версія програми могла вести запис до нього, врахувавши можливі проблеми сумісності з попередньою версією KAlarm, якщо вам потрібен доступ з неї до календаря.

 • Якщо ви не маєте дозволу на запис до файла календарів або теки.

Якщо вам потрібен доступ для запису до нагадувань у календарі, який не можна зробити придатним для запису, ви можете скопіювати нагадування з календаря імпортуванням їх до календаря, запис до якого можливий, за допомогою пункту Імпортувати... контекстного меню цього останнього календаря (див. Імпорт нагадувань з зовнішніх календарів).

Типовий стан календарів

Один з календарів кожного з типів нагадувань можна, за бажання, зробити типовим для нагадувань цього типу. Нові нагадування буде автоматично збережено до типового календаря для відповідного типу нагадувань, якщо ви не позначили пункту щодо надсилання запиту на визначення календаря зберігання для нових нагадувань і шаблонів у діалоговому вікні налаштування.

Користування календарями

Ви можете переглядати календарі і керувати календарями за допомогою списку календарів, який можна відкрити або сховати за допомогою пункту меню ПереглядПоказувати календарі. Під час використання списку календарів вам спочатку слід обрати тип нагадування за допомогою спадного списку, розташованого над списком календарів. Після цього або натисніть одну з кнопок під списком або наведіть вказівник миші на відповідний календар у списку, клацніть правою кнопкою миші і виберіть відповідний пункт з контекстного меню. Серед доступних дій:

Додати...

Додати до списку календар вибраного типу. Програма запитає вас про тип зберігання після чого відкриє діалогове вікно налаштування календаря, за допомогою якого ви зможете ввести розташування календаря та вказати його характеристики. Якщо за вказаною вами адресою не буде знайдено існуючого календаря, такий календар буде створено.

Вилучити

Вилучити вибраний календар зі списку. Сам календар вилучено не буде: його буде просто вилучено зі списку. За потреби цей календар згодом можна буде поновити у списку.

Редагувати...

Відкриває вікно налаштування параметрів вибраного календаря.

Перезавантажити

Перезавантажити вибраний календар. Дані календаря буде повторно прочитано з місця його зберігання для того, щоб усунути різночитання між тим, що показує KAlarm, і поточним станом календаря. Якщо календар перебуває у спільному користуванні декількох користувачів, всі внесені поточні зміни стануть видимими у KAlarm.

Застереження

Якщо ви перезавантажуєте віддалений календар, будь-які зміни, внесені вами з часу, коли календар було востаннє збережено, буде втрачено. Крім того, будь-які нагадування, термін вмикання яких пройшов, може бути повторно увімкнено.

Імпортувати...

Імпортувати нагадування з зовнішнього файла календаря до вибраного календаря. Цю дію описано у розділі Імпорт нагадувань з зовнішніх календарів. Цей пункт не буде доступним для вимкнених або призначених лише для читання календарів.

Експортувати...

Експортувати всі нагадування у вибраному календарі до зовнішнього файла календаря. Цю дію описано у розділі Експортування нагадувань до зовнішніх календарів. Цей пункт не буде доступним для вимкнених календарів.

Показати подробиці

Показує подробиці щодо вибраного календаря. Ви зможете ознайомитися з розташуванням календаря, типом зберігання і відомостями про його стан.

Використовувати як типовий

Зробити вибраний календар типовим для відповідного типу календарів. Цей пункт не буде доступним для вимкнених або призначених лише для читання календарів.

Встановити колір...

За допомогою цього пункту можна обрати колір підсвічування пункту нагадувань цього календаря у списку календарів. За допомогою кольору вам буде легше з першого погляду визначити у списку нагадування, які належать до певного календаря.

Зняти колір

Знімає підсвічування кольором для нагадувань цього календаря у списку нагадувань. Цей пункт буде показано, лише якщо для календаря було вибрано пункт Встановити колір.

Імпорт нагадувань з зовнішніх календарів

Ви можете імпортувати нагадування з інших файлів календарів до KAlarm. Під час виконання функції імпорту у вибраному файлі календаря буде виявлено події, які містять нагадування, програма скопіює ці нагадування (з новими унікальними ідентифікаторами) до календаря KAlarm. Події без нагадувань та записи календаря, відмінні від подій, буде проігноровано. Існує два способи імпортувати нагадування:

 • Скористатися пунктом меню ФайлІмпортувати нагадування..., щоб імпортувати нагадування всіх типів (активні нагадування, застарілі нагадування або шаблони нагадувань) з цього календаря.

  Якщо ви налаштували календарі нагадувань, нагадування кожного з типів буде додано до відповідного типового календаря, або, якщо ви позначили пункт щодо надсилання запиту для нових нагадувань і шаблоні у діалоговому вікні налаштування, програма запитає у вас про те, який з календарів слід використовувати.

 • Ви можете навести вказівник миші на запис календаря у списку календарів, клацнути правою кнопкою миші і обрати пункт Імпортувати... у контекстному меню. Нагадування поточного вибраного типу буде імпортовано до вказаного вами календаря. Наприклад, якщо тип календаря призначено для зберігання шаблонів, буде імпортовано шаблони нагадувань (а не активні і застарілі нагадування).

Застереження

Якщо ви імпортуєте нагадування з файлів календаря, які було створено програмами, відмінними від KAlarm, параметри цих нагадувань можуть змінитися під час імпортування, — можуть змінитися навіть часові параметри нагадувань. Наявність таких змін залежить від параметрів зберігання даних, використаних іншою програмою, — такої зміни неможливо уникнути, якщо ці параметри відрізняються від тих, на які очікує KAlarm. Вам завжди слід переконатися, що у імпортованих нагадувань немає неочікуваних змін, і, за потреби, виправити внесені під час імпортування зміни.

Експортування нагадувань до зовнішніх календарів

Ви можете експортувати нагадування з KAlarm до файлів календарів. Цю дію можна виконувати лише для обраних нагадувань у списку або для всіх нагадувань певного календаря нагадувань. Способи виконання цих завдань наведено нижче. Яким би методом ви не скористалися, ви можете або створити новий файл календаря або додати експортовані нагадування до існуючого файла календаря. Щоб додати нагадування, позначте пункт Додати до існуючого файла у діалоговому вікні вибору файла. Якщо ви цього не зробите, файл буде перезаписано.

 • Щоб експортувати поточні вибрані нагадування зі списку нагадувань, наведіть на позначку одного з вибраних нагадувань у списку вказівник миші і клацніть правою кнопкою миші, а потім виберіть пункт Експортувати... з контекстного меню або скористайтеся пунктом меню ФайлЕкспортувати вибрані нагадування....

 • Щоб експортувати всі нагадування з календаря, наведіть на його позначку у списку календарів вказівник миші і клацніть правою кнопкою миші, а потім виберіть пункт Експортувати... з контекстного меню.

Як імпортувати дні народження з KAddressBook

Ви можете налаштувати програму на показ нагадувань щодо днів народження, дані про які зберігаються у KAddressBook, за допомогою пункту меню ФайлeІмпортувати дні народження.... Програма відкриє діалогове вікно, за допомогою якого ви зможете обрати дні народження, для яких слід створити нагадування.

 • На панелі Текст нагадування ви можете вказати текст, який буде показано у повідомленнях нагадування про день народження. Текст повідомлення буде складено з тексту Префікса, ім’я особи і тексту Суфікса. Програма не додаватиме пробілів, отже не забудьте додати кінцевий пробіл до Префікса і початковий пробіл до Суфікса.

  Примітка

  Якщо ви зміните текст нагадування, список вибору днів народження буде відповідним чином обчислено повторно.

 • У списку Виберіть дні народження вам слід обрати дні народження, для яких програмі слід створити нагадування. Зауважте, що у списку буде показано лише записи з KAddressBook, у яких містяться дані про день народження і які ще не мають нагадування про день народження у форматі, визначеному на панелі Текст нагадування.

 • Решта інструментів керування збігаються з інструментами керування Текстовими нагадуваннями у діалоговому вікні редагування нагадувань.

Якщо ви налаштували календарі нагадувань, створені нагадування буде додано до типового календаря для активних нагадувань, якщо ж ви позначили пункт щодо надсилання запиту для нових нагадувань і шаблонів у діалоговому вікні налаштування, програма запитає вас про те, який календар слід використовувати.

Вернути / Повторити

Ви можете скасувати або повторити найостанніші зміни, які було внесено під час поточного сеансу роботи KAlarm. Більшість дій можна скасувати, до таких дій належать зокрема створення, зміна і вилучення нагадувань або шаблонів нагадувань, повторна активація нагадувань. Для запобігання надмірному використанню календарів журналом скасування дій кількість змін, про які пам’ятатиме програма, обмежено останніми 12 змінами.

Щоб скасувати останню внесену зміну, скористайтеся пунктом меню ЗміниВернути. Щоб повторити скасовану раніше зміну, скористайтеся пунктом меню ЗміниПовторити.

Щоб скасувати змінну, відмінну від останньої, натисніть кнопку Вернути на панелі інструментів і утримуйте кнопку миші натиснутою. Програма покаже список дій, з якого ви можете обрати ту з них, яку ви бажаєте скасувати. Якщо у списку не видно дії, яку ви шукаєте, ймовірно, вам потрібно скасувати декілька найостанніших змін, від яких залежить бажана зміна. Наприклад, якщо ви редагували нагадування, а потім вилучили його, ви не зможете скасувати дію з редагування до того часу, доки не скасуєте вилучення.

Повторне внесення зміни, відмінної від останньої скасованої можна здійснити подібним же чином, за допомогою кнопки панелі інструментів Повторити.