Розділ 4. Параметри командного рядка

Якщо буде вказано параметри командного рядка, KAlarm не показуватиме списку запланованих нагадувань, як це описано у розділі Користування KAlarm. Параметрами командного рядка, специфічними для KAlarm, можна скористатися для виконання таких дій:

  • запланувати нове нагадування

  • керувати режимом показу KAlarm

  • отримати довідку

Додаткові параметри командного рядка передбачено передусім для того, щоб надати змогу іншими програмам взаємодіяти з KAlarm. Ці параметри описано у главі Інструкція розробника для KAlarm.

Командний рядок має містити параметри, які стосуються однієї дії, виконаної з KAlarm. Якщо ви бажаєте виконати декілька дій, вам слід викликати KAlarm декілька разів з окремим набором параметром кожного разу.

Додавання до розкладу нового нагадування

Під час додавання до розкладу нового нагадування можна використовувати такі параметри:

ПараметрОпис
-a, --ack-confirmНадіслати користувачеві запит щодо ознайомлення з повідомленням нагадування.
-A, --attach URLВказати шлях або адресу URL файла, який буде долучено до повідомлення електронної пошти. Цей параметри можна за потреби повторювати. Цей параметр слід використовувати лише разом з --mail.
--auto-closeАвтоматично закрити повідомлення нагадування після завершення періоду, вказано за допомогою параметра --late-cancel. Цей параметр слід використовувати лише разом з параметром --late-cancel.
-b, --beepВідтворити системний гудок під час показу повідомлення. Разом з цим параметром не можна вказувати параметри --speak, --play і --play-repeat.
--bccНадіслати приховану копію повідомлення електронної пошти на свою адресу. Цей параметр слід використовувати лише разом з параметром --mail.
-c, --color, --colour колірВстановити колір тла повідомлення за вказаною назвою Qt™ у форматі шістнадцяткового коду 0xRRGGBB.
-C, --colorfg, --colourfg колірВстановити колір тексту повідомлення за вказаною назвою Qt™ у форматі шістнадцяткового коду 0xRRGGBB.
-d, --disableВимкнути нагадування. Цю дію можна увімкнути лише вручну.
--disable-allВимкнути спостереження за нагадуваннями. Програма не виконуватиме жодних дій з нагадування до вмикання нагадувань або перезапуску KAlarm, наприклад, під час наступного входу до системи. Разом з цим параметром не можна використовувати параметр --triggerEvent.
-e, --exec рядок_командиВизначити команду оболонки, яку слід виконати. Якщо ви маєте намір скористатися цим параметром, його слід вказати останнім у рядку команди KAlarm. Всі наступні параметри і аргументи команди вважатимуться параметрами рядка команди, яку буде виконано. Разом з цим параметром не можна вказувати параметри --file, --exec-display і --mail. Якщо буде вказано цей параметр, параметри --ack-confirm, --beep, --color і --colorfg буде проігноровано.
-E, --exec-display рядок_командиВказати команду оболонки, яку слід виконати для створення тексту повідомлення нагадування. Якщо ви маєте намір скористатися цим параметром, його слід вказати останнім у рядку команди KAlarm. Всі наступні параметри і аргументи команди вважатимуться параметрами рядка команди, яку буде виконано. Разом з цим параметром не можна вказувати параметри --exec, --file і --mail.
-f, --file URLВказати шлях або адресу URL текстового файла або файла з зображенням, чий вміст сформує повідомлення нагадування. Разом з цим параметром не можна вказувати параметри --exec, --exec-display і --mail, не можна також вказувати аргументу повідомлення.
-F, --from-id ідентифікаторВикористовувати вказаний екземпляр програми KMail для надсилання повідомлень електронної пошти. Цим параметром можна скористатися лише разом з параметром --mail.
-i, --interval проміжок_часуВстановити інтервал між повтореннями нагадування. Години і хвилини слід вказувати у форматі nHnM, де n відповідне число, наприклад 3H30M. Інші проміжки часу слід вказувати у форматі nX, де n відповідне число, а X одна з таких літер: Y (роки), M (місяці), W (тижні), D (дні). Якщо вказано також параметр --recurrence, Y (роки) і M (місяці) не можна вказувати. Цей параметр є обов’язковим, якщо вказано параметр --repeat або --until.
-k, --korganizerПоказувати нагадування як подію у активному календарі KOrganizer.
-l, --late-cancel періодСкасувати нагадування, якщо дію з нагадування не вдасться виконати у вказаний період після належного нагадуванню моменту часу. Години і хвилини слід вказувати у форматі nHnM, де n відповідне число, наприклад 3H30M. Інші проміжки часу слід вказувати у форматі nX, де n відповідне число, а X одна з таких літер: Y (роки), M (місяці), W (тижні), D (дні). Типовим значенням змінної період є 1 хвилина.
-L, --loginВмикати нагадування кожного разу, коли ви входите до системи. Разом з цим параметром не можна вказувати параметри --interval, --repeat і --until.
-m, --mail адреса_електронної_поштиНадіслати повідомлення електронної пошти за вказаною адресою. За потреби, можна повторювати цей параметр. Разом з цим параметром не можна вказувати параметри --exec, --exec-display і --file. За використання цього параметра програма ігноруватиме параметри --ack-confirm, --beep, --color і --colorfg.
-p, --play адресаВказати шлях або адресу URL звукового файла, який буде відтворено як звукове нагадування або під час показу повідомлення нагадування. Разом з цим параметром не можна вказувати параметри --play-repeat, --beep і --speak.
-P, --play-repeat URLВказати шлях або адресу URL звукового файла, який циклічно відтворюватиметься до наказу Зупинити відтворення або протягом показу повідомлення нагадування. Разом з цим параметром не можна вказувати параметри --play, --beep і --speak.
--recurrence специфікаціяВстановити повторення нагадування. Ви можете вказати параметри повторення за допомогою синтаксису iCalendar (його визначено у RFC2445), наприклад «FREQ=MONTHLY;COUNT=4;INTERVAL=3;BYDAY=-1MO». Разом з цим параметром не можна використовувати параметр --until.
-r, --repeat кількість_повтореньВстановити кількість вмикань нагадування або, якщо задано разом з параметром --recurrence, кількість разів, які слід вмикати нагадування кожного разу, коли його активує параметр --recurrence (тобто регулярне повторення). Якщо параметр не було вказано --recurrence, аргумент -1 призведе до нескінченного повторення нагадування. Разом з цим параметром слід вказувати параметр --interval і не слід вказувати параметр --until.
-R, --reminder проміжок_часуВивести завчасне нагадування за вказаний час до основного нагадування і кожного з його повторень (якщо такі було вказано). Значення період слід вказувати у форматі, описаному для параметра --late-cancel. Типово, завчасне нагадування буде увімкнено до основного. Щоб вказати додаткове нагадування після основного, додайте до запису період префікс +, наприклад +3D. Цей параметр не можна вказувати разом з параметрами --exec, --mail і --reminder-once.
--reminder-once проміжок_часуВивести завчасне нагадування один раз за вказаний проміжок часу перед або після першого повтору нагадування. Наступні повторення (якщо такі налаштовано) не будуть супроводжуватися завчасними нагадуваннями. Змінну період слід вказувати у форматі, описаному для параметра --reminder. Цей параметр не можна вказувати разом з параметрами --exec, --mail і --reminder.
-s, --speakВимовити повідомлення під час його показу. Для того, щоб мати змогу використовувати цей параметр, вам слід встановити і налаштувати Jovie, а також сумісний з ним синтезатор мовлення. Разом з цим параметром не можна вказувати параметрів --beep, --play and --play-repeat.
-S, --subject темаРядок теми повідомлення електронної пошти. Разом з цим параметром слід вказати параметр --mail.
-t, --time дата/часУвімкнути нагадування у вказану дату або дату/час. Вказати дату без часу можна у форматі рррр-мм-дд [ЧП]; вказати дату з часом можна у форматі [[[рррр-]мм-]дд-]гг:хх [ЧП] (де пропущені поля дати буде заповнено даними поточного дня). Якщо не буде вказано часового поясу, буде використано локальний часовий пояс. Якщо ви бажаєте вказати позначку ЧП, її слід вказати у вигляді назви системного часового поясу (наприклад Europe/London), UTC відповідає часовому поясу всесвітнього часу. Якщо ви вкажете параметр Clock, буде використано локальний годинник комп’ютера, часові пояси буде проігноровано.
--triggerEvent ідентифікатор_подіїПривести нагадування в дію з вказаним ідентифікатором події.
-v, --volume значення_у_відсоткахВстановити гучність звуку для відтворення звукових файлів. Цей параметр можна використовувати лише разом з параметром --play або --play-repeat.
-u, --until дата/часПовторювати нагадування до вказаної дати або дати і часу. Вказати дату або дату і час можна з використання того самого синтаксису, який використовується для параметра --time. Зауважте, що, якщо вказано параметр --time, значення часового поясу буде взято з його значення, і жодного часового поясу не може бути включено до значення --until. Разом з цим параметром слід вказувати параметр --interval і не слід вказувати параметри --repeat і --recurrence.
повідомленняТекст повідомлення, яке буде показано, або, якщо вказано параметр --mail, текст повідомлення електронної пошти.

Разом з цим параметром слід вказувати текст повідомлення, параметри --file, --exec, --exec-display, --play або --play-repeat. Окрім цих параметрів, всі інші параметри є необов’язковими.

Два наведених нижче приклади є варіантами створення нагадування з показом багаторядкового повідомлення з червоним тлом о 10 вечора 27 числа кожного місяця.

% kalarm -c red -t 27-22:00 "Час завершувати\nРОБОТУ"
% kalarm -c 0xFF0000 -t 27-22:00 "Час завершувати\nРОБОТУ"