Розділ 5. Microbe

Вступ і загальні зауваження щодо синтаксису

Microbe компілює програми, написані на нетиповій мові програмування для PIC і є супутньою програмоюKTechlab. Синтаксис мови програмування розроблено так, щоб він відповідав програмам FlowCode. Запустити microbe з командного рядка можна так:

microbe [параметри] [вхідний.microbe] [вихідний.asm]

Параметри роботи програми:

 • --show-source — додати кожен з рядків початкового коду Microbe у код асемблера як коментар перед командами асемблера, що відповідають цим рядкам.

 • --no-optimize — запобігати оптимізації команд, створених на основі коду. Зазвичай, оптимізації безпечні, тому цей параметр, в основному, корисний лише для діагностики проблем.

Файл вхідного коду .microbe має містити дані щодо PIC призначення. Такі дані вказують на початку файла .microbe. Наприклад, назвою PIC16F84 є «P16F84».

Приклад 5.1. Проста цілісна програма Microbe

P16F84

a = 0
repeat
{
    PORTA = a
    a = a + 1
}
until a == 5

end


Правила щодо назв

До назв і міток змінних застосовуються такі правила:

 • Назви і мітки можуть складатися лише з цифр і латинських літер [a..z][A..Z][0..9], а також символів підкреслювання, «_».

 • Назви і мітки розрізняються за регістром символів.

 • Назви і мітки не можуть починатися з цифри.

 • Назви і мітки не можуть починатися з «__» (подвійного підкреслювання), оскільки воно використовується компілятором.

Правила щодо уживання дужок

Фігурні дужки, {}, позначають початок і кінець блоку коду. Їх можна розташовувати будь-де до початку і після кінця блоку коду. Приклади прийнятних блоків коду:

інструкція1 {
    якийсь код
}

інструкція2 {
    ще якийсь код }

інструкція3
{
    інший код
}

інструкція5 {
    блок коду
} інструкція6

Коментування

Додавання коментарів має той самий синтаксис, що і у C. «//» робить коментарем решту символів рядка. «/*» і «*/» використовуються для багаторядкових коментарів.

// Це коментар
x = 2 
/* А це багато-
рядковий коментар */

Структура програми

На початку програми має бути вказано ідентифікатор PIC. Основна частина програми має завершуватися командою «end». Підпрограми має бути розміщено після команди «end».

Підпрограми

Підпрограму можна викликати з будь-якого місця у коді. Синтаксис:

sub НазваПідропрограми
{
    // Код...
}

Підпрограму викликають командою «call НазваПідпрограми».