З’єднування компонентів

Передбачено два режими створення з’єднань: автоматичний і вручну. Режим можна вибрати за допомогою спадного списку Режим маршрутизації з’єднань панелі інструментів. Можете поекспериментувати з режимами: автоматична маршрутизація часто дає кращі результати для невеликих схем, а складні схеми можуть потребувати маршрутизації вручну.

У автоматичному режимі створити з’єднання можна так: наведіть вказівник миші на контакт компонента або наявне з’єднання, натисніть і утримуйте ліву кнопку миші, перетягніть вказівник до кінцевого контакту або з’єднання і відпустіть ліву кнопку миші. Ви бачитимете помаранчеву лінію між початковою і кінцевою точкою, якщо з’єднання є коректним. Якщо ж лінія залишається чорною, це означає, що або під вказівником миші нічого немає, або ви намагається з’єднати елементи, які вже з’єднано. У блок-схемах критерії коректності з’єднання є складнішими, їх ми обговоримо пізніше.

Найкращим способом ознайомитися із режимом з’єднування вручну є експериментування з цим режимом. Наведіть вказівник миші на початковий контакт або з’єднання, клацніть лівою кнопкою миші і перетягніть вказівник миші від початкової точки. Щоб загнути з’єднання, клацніть лівою кнопкою миші. Щоб скасувати малювання з’єднання або натисніть клавішу Esc, або клацніть правою кнопкою миші.

KTechlab намагається не змінювати встановлених вами маршрутів з’єднань. Втім, якщо перетягування компонента схеми призводить до зміни розташування кінцевих точок з’єднання одна відносно одної, KTechlab у примусовому режимі перемалює з’єднання із використанням автоматичної маршрутизації. Перед пересуванням компонента ви зможете бачити з’єднання, маршрутизацію яких буде змінено. Такі з’єднання буде позначено сірим кольором.

Щоб вилучити наявне з’єднання, позначте його, намалювавши невеличку рамку над частиною з’єднання, і натисніть клавішу Del.