Вигляд

Lauri Watts

Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія Програми 16.12 (8 листопада 2016 року)

Вигляд

Панель цього модуля складається з трьох вкладок з параметрами налаштування показу вебсторінок.

Загальне

За допомогою пункту з міткою Автоматично завантажувати зображення ви можете керувати тим, чи будуть типово завантажувати зображення на вебсторінках. У випадку, якщо з’єднання вашого комп’ютера з інтернетом не є аж занадто повільним, вам, ймовірно, не слід знімати позначку з цього пункту, адже багатьма вебсторінками важко користуватися без зображень. Якщо ви знімете позначку з пункту щодо автоматично завантаження зображень, ви зможете переглядати текст сторінки, а потім, за потреби, завантажити зображення з неї.

Якщо буде позначено пункт Малювати рамку для не повністю завантажених зображень, Konqueror буде малювати рамки навколо місць, де мають бути завантажені зображення, які вбудовано у вебсторінку. Якщо у вас повільне з’єднання з інтернетом, подібна можливість буде корисною.

На багатьох сторінках можна зустріти анімовані зображення gif, декого це може дратувати, а у деяких випадках показ таких зображень значно навантажує ресурси вашої системи. За допомогою пункту Анімації ви можете визначити, коли слід показувати анімацію. Типово, анімацію буде увімкнено, але ви можете вимкнути анімацію або наказати програмі показати лише один цикл анімації, навіть якщо у відповідному файлі містяться інструкції щодо багаторазового або неперервного показу анімації.

Наступним пунктом є Підкреслювати посилання: Ви можете обрати один з варіантів підкреслювання посилань. Першим є варіант Увімкнено. Якщо обрано цей варіант, будь-який текст на вебсторінці, який працює як посилання буде показано підкресленим шрифтом. Хоча багато вебсторінок використовують колір для позначення тексту, який працює як посилання, підкреслювання полегшує знаходження посилань на сторінці.

Якщо вам не подобаються підкреслені посилання, ви можете обрати варіант Вимкнено, щоб жодне з посилань не було підкреслено. Проміжним варіантом є варіант Під курсором, за його використання посилання буде підкреслено лише, якщо ви затримали над ними вказівник миші, вони залишатимуться непідкресленими у решті випадків.

Примітка

За допомогою цього пункту можна змінити визначення CSS сайта.

Пункт Плавне гортання визначає, слід Konqueror використовувати плавні кроки гортання сторінок HTML чи використовувати повноцінні кроки:

  • Завжди: завжди використовувати плавне гортання

  • Ніколи: ніколи не використовувати плавне гортання, гортати повноцінними кроками.

  • Коли придатне: використовувати плавне гортання сторінок тільки тоді, коли на нього не буде витрачатись багато системних ресурсів.

Шрифти

На цій вкладці ви знайдете різноманітні пункти, пов’язані з використанням шрифтів. Хоча форма і розміри шрифтів часто є частиною дизайну вебсторінки, ви можете змінити типові параметри, які використовуватиме Konqueror.

Першим параметром, який ви тут можете змінити, є розмір шрифту. Існує два параметри, які, працюючи разом, забезпечать вам комфортний перегляд сторінок.

Першим з них є Найменший розмір шрифту. За його допомогою можна вказати, що, навіть якщо розмір шрифту явно вказано у коді сторінки, яку ви переглядаєте, Konqueror не слід на зважати на ці інструкції і не використовувати розміри шрифтів, менші за вказаний вами у цьому пункті.

Далі ви можете встановити Середній розмір шрифту. Цей параметр визначатиме не лише типовий розмір шрифту тексту, який використовуватиметься, якщо у коді сторінки не задано явно розмір шрифту, — цей розмір шрифту буде використано як основу для обчислення відносних розмірів шрифту. Тобто, інструкції HTML на зразок «smaller», визначатимуть розмір шрифту, менший за вказаний у цьому пункті.

Для кожного з цих пунктів ви можете обрати точний розмір шрифту у точках за допомогою стрілочок вгору/вниз лічильників або безпосереднім введенням числового значення у поле поряд з відповідною міткою.

Параметри цих двох пунктів є незалежними один від одного. Сторінки, у коді яких не вказано розміру шрифту, або сторінок, які вказують типовий розмір шрифту, буде показано за допомогою шрифту, розмір якого встановлено у пункті Середній розмір шрифту, а всі інші сторінки, у коді яких буде передбачено розмір шрифту, що є меншим від вказаного вами Найменшого розміру шрифту, буде показано за допомогою шрифтів з розміром не меншим за вказаний. Одне не впливатиме на інше.

Решту пунктів призначено для визначення шрифтів, які буде використано для різних типів розмітки сторінок HTML. Зауважте, що на багатьох сторінках вказані параметри може бути змінено самим кодом сторінки. Ви можете визначити гарнітуру шрифту для кожного з типів шрифтів вебсторінок.

Нижче ви можете встановити Корекцію шрифту для цього кодування. Іноді символи шрифтів, які ви бажаєте використовувати для певного кодування або мови у середньому більші або менші за типові символи шрифту, отже, ви можете скористатися цим пунктом, щоб привести ці розміри у відповідність.

Ви можете встановити типове кодування, яке Konqueror має призначати сторінкам під час їх відображення. Типовим значенням є Користуватися кодуванням мови, але ви можете змінити це кодування на будь-яке з кодувань, наведених у списку.

Таблиці стилів

Вступ

Таблиці стилів CSS визначають спосіб, у який буде показано вебсторінки. Абревіатура CSS є скороченням від Cascading Style Sheets (вкладені таблиці стилів).

KDE може використовувати власну таблицю стилів, засновану на простих типових значеннях і схемі кольорів, яку ви використовуєте на стільниці. KDE також може використовувати створену вами власноруч таблицю стилів. Нарешті, ви можете вказати таблицю стилів за допомогою цього модуля. Параметри цього модуля спрямовано на покращення доступності, особливо для людей з обмеженими зоровими можливостями.

Вибрані вами за допомогою цього модуля параметри вплинуть на всі програми KDE, у яких HTML буде показано за допомогою власного рушія показу KDE, який має назву khtml. Серед цих програм KMail, KHelpCenter і, звичайно ж, Konqueror. Вибрані параметри не вплинуть на показ сторінок у інших переглядачах, зокрема Firefox.

Таблиці стилів

У цьому розділі ви побачите такі пункти:

Використовувати типову таблицю стилів

KDE буде використовувати типову таблицю стилів. Деякі з кольорів буде замінено на типові для обраної вами схеми кольорів. Більшість параметрів може бути легко перевизначено сторінкою, яку ви переглядаєте.

Використовувати таблицю стилів користувача

KDE використовуватиме написану вами таблицю стилів. Для того, щоб вказати розташування файла таблиці стилів, ви можете скористатися кнопкою «Навігація». Файли CSS традиційно мають суфікс .css, але його використання не є обов’язковим.

Використовувати таблицю стилів доступності

Використовувати параметри, визначені у діалоговому вікні Налаштувати. Позначення цього пункту увімкне можливість зміни параметрів таблиці стилів за допомогою натискання кнопки Налаштувати.

Налаштувати

За допомогою цього діалогового вікна ви можете встановити таблицю стилів користувача. Серед доступних пунктів лише частина з інструкцій, які ви можете додати у таблицю стилів, їх призначено для допомоги людям з зоровими обмеженнями, вони надають змогу користувачам створювати таблиці стилів, які зроблять вебсторінки і файли довідки KDE придатнішими для читання.

Пункти цього діалогового вікна буде вимкнено, якщо ви не позначите варіант Використовувати таблицю стилів доступності.

Гарнітура шрифту
Основна гарнітура

Тут можна обрати гарнітуру шрифту, яку буде використано для основного тексту.

Використовувати однакову гарнітуру для всього тексту

Якщо ви позначите цей пункт, для всіх текстових частин буде використано однакову гарнітуру шрифту, незалежно від параметрів сторінки, яку ви переглядаєте. Цей параметр корисний для сторінок, на яких використано для заголовків декоративний шрифт або шрифт, який важко читати.

Розмір шрифту
Основний розмір шрифту

Це типовий розмір символів тексту на сторінці. Значна кількість вебсайтів встановлюють власні розміри шрифтів відносно цього типового значення, за допомогою теґів «larger» або «+1», які роблять шрифт тексту більшим, і теґів «smaller» або «-1», які роблять шрифт тексту меншим.

Значна кількість розробників створюють вебсторінки на платформах, де звичайний розмір шрифту тексту буде завеликим для типового користувача, отже можна натрапити на вебсторінки, де таким чином шрифт робиться меншим.

За допомогою цього параметра ви можете встановити комфортний розмір типового шрифту, так, щоб відносні розміри також було збільшено до комфортного розміру.

Не забувайте, що ви також можете примусово вказати у Konqueror мінімальний розмір, щоб розмір шрифту тексту ніколи не ставав замалим для читання.

Використовувати однаковий розмір для всіх елементів

Якщо ви позначите цей пункт, весь текст на сторінках буде показано шрифтом вказаного вами розміру, незалежно від інструкцій, які містяться на сторінці. Ми вже обговорювали відносні розміри шрифтів, за допомогою цього пункту можна перевизначити навіть окремі інструкції щодо того, що текст слід показувати шрифтом певного розміру.

Зображення
Блокувати зображення

Якщо ви не бажаєте переглядати зображення, тут ви можете вимкнути їх показ.

Блокувати зображення тла

Однією з основних проблем для людей з вадами зору є те, що зображення тла недостатньо контрастні для того, щоб можна було розібрати текст, який написано над ними. Тут ви можете вимкнути зображення тла, незалежно від того, чи обрали ви вище показ всіх зображень.

Кольори
Чорний на білому

Значна кількість людей з обмеженими можливостями зору вважає, що чорний текст на білому екрані є найбільш контрастним, його найпростіше прочитати. Якщо ви погоджуєтеся з цією думкою, тут ви можете встановити такий спосіб показу.

Білий на чорному

Значна кількість людей з обмеженими можливостями зору має протилежну думку: вони вважають, що білий текст на чорному екрані прочитати найпростіше.

Нетиповий

Існує і інша група людей, які вважають, що комбінація білого і чорного кольору, за будь-якого порядку, недостатньо спрощує читання. Тут ви можете встановити нетипові кольори для Тла і Тексту.

Використовувати однаковий колір для всього тексту

На багатьох вебсайтах використано різні, часто контрастні кольори для заголовків і інших прикрас. Якщо це заважає вам читати вміст сторінки, ви можете позначити цей пункт, щоб KDE використовувало кольори, які ви визначили вище, для всього тексту.

Перегляд

За допомогою розділу Перегляд ви зможете спостерігати за результатами застосування вказаних вами параметрів. Натискання цієї кнопки призведе до показу декількох типів заголовків і речення у типовому тексті за умови застосування вашої таблиці стилів.

За допомогою перегляду ви зможете створити таку таблицю стилів, за допомогою якої зможете комфортно читати вміст потрібних сторінок. вміст потрібних сторінок.

Приємного перегляду!