Підручник з KmPlot

Klaus-Dieter Möller

Philip Rodrigues

David Saxton

Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія 1.3.0 (Програми 20.12) (5 січня 2021 року)

KmPlot є програмою для креслення графіків математичних функцій, створеною розробниками KDE.

KmPlot є частиною проєкту KDE-EDU: https://edu.kde.org/


Зміст

1. Вступ
2. Перші кроки у KmPlot
Креслення графіка простої функції
Зміна властивостей
3. Користування KmPlot
Типи функцій
Функції у декартовій системі координат
Функції, задані параметрично
Функції, задані у полярних координатах
Функції, задані неявно
Графіки розв’язків диференціальних рівнянь
Складені функції
Зміна вигляду функцій
Контекстне меню
4. Налаштування KmPlot
Загальні налаштування
Налаштування діаграми
Налаштування кольорів
Налаштування шрифтів
5. Довідник з KmPlot
Синтаксис функцій
Вже визначені назви функцій і констант
Тригонометричні функції
Гіперболічні функції
Інші функції
Вже визначені константи
Додатки
Математичний синтаксис
Область побудови
Курсор-візир
Налаштування координатної системи
Налаштування «Осей»
Налаштування констант
6. Довідка щодо команд
Пункти меню
Меню «Файл»
Меню «Зміни»
Меню «Перегляд»
Меню «Інструменти»
Меню «Довідка»
7. Написання скриптів для KmPlot
8. Подяки і ліцензія