Відкриття і збереження файлів

T.C. Hollingsworth

Переклад українською: Юрій Чорноіван

Вступ

Багато програм комплексу програм KDE працюють з файлами. У більшості програм передбачено меню Файл, у якому ви знайдете пункти, призначені для відкриття та збереження файлів. Щоб дізнатися про це більше, зверніться до розділу «Меню «Файл»». Втім, існує багато інших дій, які потребують вибору певного файла. Незалежно від призначення цієї дії, у всіх програмах комплексу програм KDE використовується однакове вікно вибору файлів.

Вікно відкриття файлів.

Відкриття файла у Konqueror.

Вікно вибору файлів

Панель інструментів

На цій панелі містяться стандартні кнопки інструментів навігації:

Назад

За допомогою цієї кнопки можна повернути переглядач тек до перегляду попередньої теки з журналу перегляду. Якщо попередніх тек у журналі немає, цю кнопку буде вимкнено.

Вперед

За допомогою цієї кнопки можна повернути переглядач тек до перегляду наступної теки з журналу перегляду. Якщо наступних тек у журналі немає, цю кнопку буде вимкнено.

Батьківська тека

За допомогою цієї кнопки можна перевести фокус інструменту перегляду теки на один рівень вище у ієрархії тек, якщо це можливо.

Перезавантажити (F5)

Перезавантажує вміст теки, щоб відтворити всі зміни, які могло бути внесено з часу попереднього завантаження даних щодо вмісту.

Показати перегляд

Показує попередній перегляд вмісту кожного файла на панелі вмісту теки.

Повзунок масштабу

За допомогою цього повзунка можна змінювати розмір піктограм або зображень попереднього перегляду, показаних на панелі перегляду вмісту теки.

Параметри
ПараметриУпорядкування
ПараметриУпорядкуванняЗа назвою

Упорядкувати файли у списку файлів теки за рядками назв цих файлів.

ПараметриУпорядкуванняЗа розміром

Упорядкувати файли у списку файлів теки за розміром цих файлів.

ПараметриУпорядкуванняЗа датою

Упорядкувати файли у списку файлів теки за датами останнього внесення змін до цих файлів.

ПараметриУпорядкуванняЗа типом

Упорядкувати файли у списку файлів теки за типами цих файлів.

ПараметриУпорядкуванняЗа спаданням

Якщо цей пункт не позначено (типовий стан), файли у теці буде впорядковано за зростанням. (Наприклад, впорядковані за абеткою файли буде розташовано від «А» до «Я», файли з меншими номерами у назвах будуть стояти у списку вище за файли з більшими номерами.) Якщо ж пункт буде позначено, файли у теці буде впорядковано за спаданням (показано у зворотному порядку).

ПараметриУпорядкуванняТеки спочатку

Якщо позначено (типовий стан), теки буде показано у списку перед звичайними файлами.

ПараметриПерегляд
ПараметриПереглядСтислий вигляд

За натискання цієї кнопки у переглядачі буде показано лише назви файлів.

ПараметриПереглядДетальний вигляд

За натискання цієї кнопки у переглядачі буде показано дані про Назву, Дату створення і Розмір файлів.

ПараметриViewІєрархічний вигляд

Подібний до скороченого вигляду, але теки можна розгортати для перегляду їхнього вмісту.

ПараметриПереглядДетальний ієрархічний вигляд

У цьому режимі також можна розгортати теки, але буде показано додаткові стовпчики даних з детального вигляду.

ПараметриПоказувати приховані файли (Alt+.)

Показати файли або теки, які за звичайних умов буде приховано вашою операційною системою. Іншим клавіатурним скороченням для виконання цієї дії є F8.

ПараметриПоказати панель швидкого доступу (F9)

Наказує системі показати панель швидкого доступу (місць), за допомогою якої можна отримати доступ до закладок місць, дисків та інших носіїв даних.

ПараметриПоказати закладки

Показати додаткову піктограму на панелі, за допомогою якої можна буде отримати доступ до закладок, списку збережених важливих адрес тек.

ПараметриПоказати бічний перегляд

Показати панель перегляду вмісту поточного позначеного файла праворуч від панелі перегляду вмісту теки.

Закладки

Ця кнопка відкриває підменю, за допомогою якого ви змінити або додати закладку, а також створити нову теку закладок.

Панель адреси

У смужці адреси, розташованій у верхній частині панелі перегляду вмісту теки, буде показано шлях до поточної теки. Смужка адреси може працювати у одному з двох режимів:

Режим послідовного перегляду

У режимі «послідовного перегляду», який є типовим, кожній з назв тек на шляху до поточної теки відповідатиме власна кнопка. Натискання цієї кнопки призведе до відкриття на панелі перегляду вмісту відповідної теки. Крім того, якщо ви натиснете кнопку «>», розташовану праворуч від кнопки теки, програма відкриє меню, за допомогою якого ви зможете наказати відкрити одну з підтек відповідної теки.

Смужка адреси у режимі послідовного перегляду.

Смужка адреси у режимі послідовного перегляду.

Режим змінної адреси

Якщо у режимі послідовного перегляду ви наведете вказівник миші на сіру область праворуч від візуального представлення шляху і клацнете лівою кнопкою миші, смужка адреси перемкнеться у режимі «змінної адреси», у якому ви зможете змінити адресу за допомогою клавіатури. Щоб повернути програму у режим послідовного перегляду, наведіть вказівник на позначку, розташовану праворуч від смужки адреси, і ще раз клацніть лівою кнопкою миші.

Смужка адреси у режимі змінної адреси.

Смужка адреси у режимі змінної адреси.

У контекстному меню панелі адреси передбачено пункти для перемикання режимів, копіювання та вставлення адреси за допомогою буфера обміну даними. Останній пункт меню призначено для перемикання рядка адреси між режимом показу повної адреси, починаючи з кореневої теки файлової системи, та режимом показу адреси, починаючи з одного з записів списку місць.

Контекстне меню панелі адреси
Список Місця

Стандартний список записів місць KDE, який використовується спільно у Dolphin та інших програмах для керування файлами.

Панель перегляду вмісту теки

Найбільшу частину вікна вибору файлів займає область списку всіх записів у поточній теці. Щоб вибрати у цьому списку файл або теку, наведіть на відповідний пункт вказівник миші і двічі клацніть лівою кнопкою миші або позначте потрібний пункт і натисніть кнопку Відкрити або Зберегти.

Можна одночасно позначити декілька файлів. Щоб вибрати потрібні файли або зняти вибір з певних файлів, які вже було вибрано, натисніть і утримуйте натисненою клавішу Ctrl, наведіть вказівник на пункт кожного з відповідних файлів, клацніть лівою кнопкою миші, а потім відпустіть клавішу Ctrl. Щоб вибрати неперервну групу файлів, наведіть вказівник миші на перший файл з групи, клацніть лівою кнопкою миші, натисніть і утримуйте натисненою клавішу Shift, наведіть вказівник миші на останній файл у групі, клацніть лівою кнопкою миші, а потім відпустіть клавішу Shift.

Для панелі перегляду вмісту теки передбачено обмежений набір дій над файлами. Доступ до цих дій можна отримати за допомогою контекстного меню (клацання правою кнопкою миші) або за допомогою клавіатурних скорочень. У контекстному меню панелі передбачено такі пункти дій:

Створити…

Створити новий файл або теку.

Пересунути до смітника... (Del)

Пересунути поточний позначений пункт до теки смітника.

Впорядкування

Доступ до цього підменю можна також отримати за допомогою панелі інструментів, як це описано у розділі ПараметриУпорядкування.

Перегляд

Доступ до цього підменю можна також отримати за допомогою панелі інструментів, як це описано у розділі ПараметриПерегляд.

Відкрити менеджер файлів

Відкрити поточну теку у типовій програмі для керування файлами.

Властивості (Alt+Enter)

Відкрити вікно властивостей, за допомогою якого можна переглядати та змінювати різноманітні типи метаданих, пов’язаних з поточним позначеним файлом чи текою.

Панель попереднього перегляду

Якщо цю панель буде увімкнено, на ній система показуватиме попередній перегляд вмісту поточного позначеного файла.

Поле Назва

Якщо на панелі перегляду вмісту теки буде позначено файл, у цьому полі буде показано назву файла. Крім того, назву можна ввести до цього поля вручну.

Поле Фільтр

Якщо вам потрібно відкрити файл, за допомогою поля Фільтр ви можете виконати фільтрування списку файлів на панелі показу вмісту теки. У фільтрі можна використовувати стандартні замінники, шаблони слід відокремлювати пробілами. Наприклад, ви можете вказати фільтр *.cpp *.h *.moc, щоб наказати системі показувати лише типові файли кодів програм на основі бібліотеки Qt™.

Щоб було показано всі файли, просто введіть у поле фільтрування символ зірочки, *.

У полі фільтрування передбачено запам’ятовування останніх 10 шаблонів, щоб скористатися одним з них, натисніть кнопку зі стрілочкою, розташовану праворуч від поля, і виберіть потрібний рядок шаблону зі списку. Ви можете вимкнути фільтр натисканням кнопки Вилучити текст, розташованої ліворуч від кнопки автоматичного доповнення.

Під час збереження файла у полі Фільтр буде показано спадний список, за допомогою якого ви зможете вибрати один з типів файлів, підтримку яких передбачено у програмі. Вибравши один з цих типів, ви накажете програмі зберегти дані у відповідному форматі.

Автоматично вибрати суфікс назви файла

Цей пункт з’являтиметься, якщо ви зберігатимете файл. Якщо пункт буде позначено (типовий стан), програма автоматично додасть типовий суфікс назви для вибраного типу файлів до назви файла, якщо цей суфікс ще не вказано у полі Назва. Суфікс назви файла, який буде використано, має бути показано у дужках наприкінці мітки поряд з полем для позначки.

Вікно збереження файла.

Збереження файла у Konqueror.

Кнопка Відкрити або Зберегти

Залежно від дії, яку має бути виконано, буде показано кнопку Відкрити або Зберегти. Натискання цієї кнопки призведе до закриття вікна вибору файлів і виконання відповідної дії.

Кнопка Скасувати

Натискання кнопки Скасувати призведе до закриття діалогового вікна вибору файлів без виконання будь-яких дій.

Подяки

Особлива подяка учаснику Google Code-In 2011 Alexey Subach за написання частини цього розділу.