Редагування і випробування

Редагування рівня

Скористайтеся пунктом Редагувати рівень у меню Редактор, щоб розпочати редагування наявного рівня, або скористайтеся пунктом Створити рівень, щоб розпочати редагування нового рівня.

Якщо ви обрали системних рівень, програма попередить вас про те, що вам слід зберегти його у одній з ваших власних ігор. За вибору несистемної гри, рівень типово буде збережено на його попереднє місце, але ви також можете змінити місце зберігання рівня.

Малювання об’єктів рівня

На наведеному нижче зображенні показано панель інструментів редактора, яка стане видимою, коли ви вперше скористаєтеся пунктом Створити рівень або Редагувати рівень… з меню Редактор, а отже переведете програму з режиму гри до режиму редагування. Цю панель буде сховано, коли ви повернете програму у режим гри. Зауважте також, що у режимі редагування, у ігровій області стануть видимими фальшиві блоки і приховані драбини.

Три піктограми у лівій частині панелі інструментів редактора відповідають пунктам меню Створити рівень, Редагувати рівень і Зберегти зміни.... Інші одинадцять піктограм призначено для редагування і малювання об’єктів вашого рівня.

Якщо рухатися зліва праворуч, цими іншими одинадцятьма піктограмами є Назва/Підказка (лампочка), Витерти (тло), Герой, Ворог, Блок (можна розкопувати), Бетон (не можна розкопувати), Пастка (також відома, як фальшивий блок або прозорий блок), Драбина, Прихована драбина, Балка (або жердина) і Золото. Графічні елементи для цих піктограм, окрім піктограми лампочки, буде скопійовано з тої теми «Золотошукача», яку ви використовуєте.

Редагування рівня

За допомогою піктограми Назва/Підказка можна відкрити діалогове вікно, у якому ви можете створювати і редагувати назву і підказку для вашого рівня. Обидва ці параметри є необов’язковими, але вони суттєві для навчальних рівнів, їх також, зазвичай, вказують для дуже складних рівнів, таких як рівні чемпіонських ігор (див. гру «Помста Пітера У»).

Після натискання однієї з інших 10 піктограм вказівник миші перетвориться на «пензель», яким можна буде намалювати відповідний елемент. Типово, пензель малює «блоки».

Малювати можна або наведенням вказівника на потрібну точку і клацанням лівою кнопкою миші для розташування окремого об’єкта у клітинці, або утримуванням натиснутою лівої кнопки миші з наступним перетягуванням вказівника для малювання лінії або зафарбовування області, так можна створювати довгі драбини, великі масиви блоків або бетонну основу. Малювання припиниться одразу по тому, як ви відпустите кнопку миші. Якщо ви зробили помилку під час малювання, ви можете виправити її за допомогою клацання правою кнопкою миші для вилучення помилкового елемента, крім того, ви можете скористатися малюванням після натискання піктограми Витерти.

Натискання піктограми героя працює трохи інакше, оскільки у ігровій області може бути лише один герой. Після малювання героя його буде вилучено з попередньої позиції одразу після того, як ви відпустите кнопку миші.

Як зберегти вашу роботу

Після завершення малювання, збережіть вашу роботу за допомогою піктограми з зображенням диска, пункту Зберегти зміни з меню Редактор або пункту Зберегти зміни з меню Гра. Вам завжди слід зберігати рівні у ваших власних, а не системних іграх.

Якщо ви створюєте рівень, ви можете скористатися діалоговим вікно вибору гри, щоб вказати гру і її рівень, куди буде додано створений вами рівень. Те саме діалогове вікно буде відкрито і якщо ви редагували рівень, але у останньому випадку рівень типово буде збережено на попередньому місці. Для отримання ефекту використання можливості «Зберегти як...» можна скористатися зміною гри і рівня. Якщо ви редагували системний рівень, вам слід буде зберегти його як копію у одній з ваших власних ігор.

Додавання назви рівня і підказки

У варіанті зі збереженням у діалоговому вікні вибору гри буде показано кнопку з написом Редагувати назву або підказку рівня. Ви можете скористатися нею для того, щоб завершити створення вашого рівня додаванням його назви і підказки. Обидва ці пункти не є обов’язковими, але вони суттєві для навчальних рівнів, їх також зазвичай додають до дуже складних рівнів, таких як рівні чемпіонських ігор (див. гру «Помста Пітера У»). Ви, звичайно ж, можете також будь-коли скористатися піктограмою Редагувати назву/підказку для додавання або зміни назви і підказки.

Перевірка рівня

Після збереження зміненого рівня, ви можете випробувати його за допомогою пункту Нова гра з меню Гра або відповідного клавіатурного скорочення. Типово, програма запам’ятовує гру і рівень, з якими ви тільки-но працювали, і ви можете перейти до гри всього лише у декілька клацань кнопкою миші. Якщо виникне потреба у додатковому редагуванні, те саме стосуватиметься і пункту меню Редагувати рівень. Створені рівні слід обов’язково випробовувати, щоб переконатися, що ви можете їх завершити, і що вони не є занадто простими.