Список команд

У подальшому, всюди не можливим параметром є -r модифікація модифікацію також можна визначити як адреса?rev=модифікація.

Таблиця 4.1. Команди Subversion

КомандаЗначенняМожливі параметри
commit (або ci)Надіслати зміни у елементі до сховища. 
logВивести журнал для елемента.-r початкова_модифікація:кінцева_модифікація -l обмеження_показу
catПоказати вміст елемента.-r модифікація
copy (або cp)Копіювати елемент у робочій копії або сховищі. Якщо призначення не вказано, kdesvn надішле запит щодо призначення. 
move (або mv, rename)Пересунути або перейменувати елемент у робочій копії або сховищі. Якщо призначення не вказано, kdesvn надішле запит щодо призначення. 
getОтримати вміст елемента і зберегти його.-r модифікація -o <файл_результатів> (файл результатів є обов’язковим!)
blame (або annotate)Анотувати файл-r початкова_модифікація:кінцева_модифікація
updateОновити елемент з робочої копії.-r модифікація
diffПорівняти дві модифікації елемента або два елементи у певній модифікації.-r початкова_модифікація:кінцева_модифікація
infoДокладна інформація щодо елемента-r модифікація
checkout (або co)Отримати дані за вказаним шляхом сховища до вказаного шляху робочої копії. Програма запитуватиме про шлях призначення та модифікацію джерела. 
checkoutto (або coto)Отримати дані за вказаним шляхом сховища до вказаного шляху робочої копії. Програма запитуватиме про відмінність шляхів та модифікацій джерела. 
exportЕкспортувати шлях у сховищі або робочій копії до каталогу. Програма запитає вас про шлях і номер модифікації джерела. 
exporttoЕкспортувати шлях у сховищі або робочій копії до каталогу. Програма запитає вас щодо шляху джерела і потрібного номера модифікації. 
delete (del, remove, rm)Вилучити адреси зі сховища або робочої копії. 
addдодати адресу до робочої копії. Адреса має належати робочій копії (це не імпортування!). 
revert (або undo)Скасувати поточні зміни у робочій копії. Можна використовувати лише для адресу у робочій копії! 
checknew (або addnew)перевірити наявність за вказаною адресою нових елементів, що не перебувають під керуванням версіями, і додати їх до робочої копії, якщо це потрібно. 
treeПоказати дерево модифікацій елемента (лише для першого з аргументів). Якщо адресу вказано з «?rev=xxx», вказана модифікація буде на дереві ключовою.-r початкова_модифікація:кінцева_модифікація
lockЗаблокувати адреси. Якщо вказано параметр -f, наявні блокування буде замінено.-f
unlockРозблокувати адреси. Якщо вказано -f, блокування, встановлене іншими користувачами буде скасовано, а неіснування блокувань проігноровано.-f
helpПоказати цю сторінку довідки. 


Таблиця 4.2. Параметри команд subversion

ПараметрМожливі значенняОбласть використання
-rмодифікація або початкова_модифікація:кінцева_модифікаціявсюди, окрім commit
-R(нічого)всюди, окрім commit
-oназва файлаget
-lномерlog
-f(нічого)Заблокувати/Розблокувати


Команда «log»

Команда «log» відкриває діалогове вікно з журналом для вказаної адреси. Починаючи з версії subversion 1.2, можна визначати обмеження, тобто кількість записів журналу, які буде показано.

За допомогою цього діалогового вікна ви можете вибрати запис журналу і переглянути різницю між відповідними модифікаціями.

Приклад 4.1. Показати останні 20 повідомлень про внески у журналі

kdesvn exec log -l 20 -r HEAD:1 myfile.c

Зверніть увагу на порядок модифікацій: вам слід вказати HEAD, щоб розпочати з останньої. Отже, слід вказувати як початкову точку модифікацію HEAD, інакше буде показано лише перші 20 записів у журналі.


Команда «diff»

За допомогою цієї команди можна отримати відмінності між модифікаціями одного елемента бо між двома елементами у одній робочій копії або у одному сховищі. Для порівняння модифікацій елемента можна визначати модифікації у форматі -r Початкова_модифікація:Кінцева_модифікація. Якщо вказано елемент у робочій копії без зазначення модифікацій, буде виведено різницю з елементом у сховищі.

Приклад 4.2. Вивести відмінність від даних у сховищі, тобто локальні зміни

kdesvn exec diff myfile.c


Приклад 4.3. Вивести різницю між модифікаціями

kdesvn exec diff -r 21:20 myfile.c


Під час порівняння двох елементів номери модифікацій можна додавати до адрес елементів. Приклад:

http://сервер/шлях/елемент?rev=HEAD

Приклад 4.4. Порівняння двох мічених версій

kdesvn exec diff http://www.alwins-world.de/repos/kdesvn/tags/rel_0_6_2 http://www.alwins-world.de/repos/kdesvn/tags/rel_0_6_3