Вхідний XML

Ваша програма отримуватиме XML у потоці вхідної інформації, зможе змінити цю інформацію, а потім передати змінену інформацію до Kopete за посередництва стандартного вихідного потоку інформації. Якщо ваша програма змінить перелічені нижче елементи, внутрішні дані, які отримає Kopete щодо зміненого повідомлення, відображатимуть внесені вами зміни.

  • атрибут «timestamp» елемента «message», але не інші часові атрибути

  • атрибут «subject» елемента «message»

  • атрибут «type» елемента «message»

  • атрибут «importance» елемента «message»

  • атрибут «color» елемента «body». Зазвичай значенням такого атрибута є вебномер кольору, але можна встановити і назву кольору. Назви кольорів, які визначаються у стандарті SVG, є прийнятними для параметра QColor у Qt 4, отже, можна використовувати лише ці назви.

  • атрибут «color» елемента «bgbody», — ті самі зауваження, що і для «color»

  • вміст елемента "body"

Якщо ви зміните елементи або їх атрибути, які не було згадано вище за текстом, ці зміни не вплинуть на показ повідомлень.