Меню «Перегляд»

ПереглядПрезентація (Ctrl+Shift+P)

Вмикає режим презентації. Докладніше про цей режим можна дізнатися з розділу про Режим презентації.

ПереглядЗбільшити (Ctrl++)

Збільшує розмір у області перегляду документа.

ПереглядЗменшити (Ctrl+-)

Зменшує розмір у області перегляду документа.

ПереглядМасштаб у 100%

Масштабує зображення документа до натурального розміру, який вказано у параметрах самого документа.

ПереглядВмістити за шириною

Змінює розмір у області перегляду документа так, щоб ширина сторінок документа дорівнювала ширині області перегляду документа.

ПереглядВмістити сторінку

Змінює розмір у області перегляду документа так, щоб завжди було показано принаймні одну цілу сторінку.

ПереглядАвтомасштаб

Змінити масштаб показу документа так, щоб, залежно від співвідношення розмірів сторінки та області перегляду, зробити ширину сторінок рівною ширині області перегляду документа (подібно до варіанта «влаштувати ширину») зробити висоту сторінки рівною висоті області показу документа (подібно до варіанта «влаштувати висоту») або зробити усі сторінку видимою (подібно до варіанта «влаштувати сторінку»).

ПереглядРежим перегляду

У цьому підменю ви зможете обрати режим перегляду сторінок. Можливими варіантами є: Одна сторінка (лише по одній сторінці в рядок), Суміжні сторінки (дві сторінки поряд, схоже на книжку) Суміжні сторінки (перша сторінка у центрі) і Огляд (кількість стовпчиків можна буде визначити у параметрах Okular).

Крім того, ви можете увімкнути Неперервний режим. У неперервному режимі буде показано одразу усі сторінки документа, і ви зможете здійснювати їхнє неперервне гортання. Якщо ж цей режим не буде увімкнено, одночасно буде показано лише одну сторінку (або один ряд сторінок).

ПереглядОрієнтація

За допомогою цього підменю ви зможете змінити орієнтацію сторінок документа.

Примітка

Поворот буде виконано для всіх сторінок документа.

Щоб відновити початкову орієнтацію документа, відкинувши всі повороти визначені вручну, ви можете обрати пункт Початкова орієнтація.

ПереглядРозмір сторінки

Змінює розміри сторінок документа.

Примітка

Це підменю буде задіяно, лише якщо поточний тип документа підтримує зміну розміру сторінки.

ПереглядОбрізати перегляд

За допомогою цього підменю можна вилучити білі поля сторінок під час перегляду документів (пункт Обрізати поля) або обрізати поле перегляду до позначеної області (пункт Обрізати до позначеного).

За допомогою режиму «обрізати до позначеного» ви можете визначити область сторінки документа, яка буде видимою і застосовуватиметься до усіх сторінок документа. Якщо буде позначено малу область, програма примусово встановити мінімальний розмір області (20% від загального розміру сторінки).

Параметри режиму «обрізати поля» зберігаються між перезапусками Okular. Параметри режиму «обрізати до позначеного» між перезапусками Okular не зберігаються.

Під час перемикання Okular з режиму «обрізати поля» до режиму «обрізати до позначеного», режим «обрізати поля» вимикається для уможливлення позначення області на цілій сторінці.

Режим обрізання можна вимкнути скориставшись ще раз тим самим пунктом меню, за допомогою якого його було увімкнено.

ПереглядПоказати/Сховати форми

Показує або ховає з області показу поля форм документа.

Примітка

Цей пункт меню буде задіяно, лише якщо у поточному документі є поля форм.