Налаштовування модуля PDF

Налаштувати модуль показу PDF Okular, заснований на Poppler, вибором пункту PDF зі списку у лівій частині діалогового вікна налаштовування. Нижче описано єдиний доступний до налаштовування параметр.

Покращення тонких ліній

Малювання ліній у Okular відбувається у два кроки: створення контуру-обгортки та заповнення цього контуру обгортки. Якщо лінія у початковому документі є вужчою за один піксель на екрані, така двокрокова реалізація може призвести до проблеми. Для таки тонких ліній контур-обгортка заповнюється кольором, що залежить від товщини частини лінії у огорнутій ним області. Якщо частина ліній у контурі-обгортці є дуже малою, контрастність між формою лінії та кольором тла може стати надто малою для розпізнавання лінії на екрані. Вигляд сіток з таких ліній може стати дуже непривабливим.

Тонка лінія (червоним), її контур-обгортка (пунктирна лінія) та межі пікселів (чорні суцільні лінії)Тонка лінія з низькою контрастністю

Щоб покращити вигляд тонких ліній, у Okular реалізовано два варіанти обробки.

Перший варіант визначається пунктом Суцільні. Якщо буде вибрано цей варіант, Okular вирівнює контур-обгортку та розташування лінії на межу пікселя, тобто Okular розширює тонкі лінії до одного пікселя на екрані. Цей режим подібний до режиму Enhance thin lines у Adobe® Reader®. Якщо буде вибрано цей варіант, програма завжди розширюватиме тонкі лінії.

Тонка лінія за використання режиму покращення Суцільні

Тонка лінія за використання режиму покращення Суцільні

Іншим варіантом є пункт Надати форму. Якщо буде вибрано цей пункт, контур-обгортка та лінія також вирівнюватимуться на межу пікселя, але інтенсивність кольору лінії буде виправлено відповідно до її товщини.

Тонка лінія за використання режиму покращення Надати форму

Тонка лінія за використання режиму покращення Надати форму

Типово, показ тонких ліній не покращуватиметься (варіант Без оптимізації).