Підручник з KBlackBox

Nicolas Roffet

Robert Cimrman

Philip Rodrigues

reviewer: Lauri Watts
Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія 0.5.0 (Програми 16.04) (9 травня 2016 року)

У цій документації описано гру KBlackBox версії 0.5.0.