Підручник з KBruch

Sebastian Stein

Anne-Marie Mahfouf

Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія KBruch 5.0 (Програми 15.12) (27 вересня 2015 року)

KBruch — це невеличка програма, яку призначено для вдосконалення навичок з обчислень з дробами і відсотками. З цією метою у ній використано різні вправи. Програма перевіряє введену користувачем інформацію і повідомляє про результат.