Адреси даних

Leo Savernik

Переклад українською: Юрій Чорноіван

URL з даними надають змогу включати невеличкі документи з даними до самого URL. Це буває корисно у дуже маленьких HTML для перевірки або інших випадках, коли створювати окремий документ недоцільно.

data:,foobar (зверніть увагу на кому після двокрапки) дасть нам текстовий документ, який міститиме лише текст foobar

У останньому прикладі було отримано текстовий документ. Щоб створити документ HTML, слід вказати тип MIME text/html: data:text/html,<title>Testcase</title><p>Тест</p>. Введення такого коду дасть точно той же результат, якого вдалося б досягти, якщо б вміст було завантажено напряму з самого документа.

Крім того, можна вказати і інший набір символів (кодування) для документа. Зверніть увагу, що 8-бітові символи слід екранувати символом відсотків, після якого слід вказати двоцифровий шістнадцятковий код відповідного символу: data:;charset=iso-8859-1,Gr%FC%DFe aus Schl%E4gl дасть нам Grüße aus Schlägl, якщо ж пропустити атрибут набору символів, може вийти щось на зразок Gr??e aus Schl?gl

Докладнішу інформацію можна знайти у IETF RFC2397.