Підручник з KTimetracker

Jonathan Singer

Mark Bucciarelli

Sirtaj Singh Kang

Рецензент: Lauri Watts
Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія 5.0 (19 листопада 2019 року)

KTimetracker — інструмент для слідкування за часом, витраченим на різноманітні задачі.