Підручник з LabPlot

Stefan Gerlach

Alexander Semke

Юрій Чорноіван

Garvit Khatri

Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія 3.3.1 (24 грудня 2016 року)

LabPlot — програма для побудови графіків на площині і аналізу даних.


Зміст

1. Вступ
2. Користування LabPlot
Огляд інтерфейсу
Навігатор проєктом
Основна область
Навігатор властивостями
Електронна таблиця
Матриця
Робоча книга
Робочий аркуш
Робочий аркуш СКА
Файлове джерело даних
Вибір даних
Діалогове вікно імпортування
Діалогове вікно експортування
3. Довідка щодо команд меню
Меню «Файл»
Меню «Зміни»
Меню «Аркуш»
Меню «Робочий аркуш»
Меню «Аркуш СКА»
Меню «Вибір даних»
Меню «Параметри»
Меню «Довідка»
Панель інструментів
4. Креслення
Креслення
Криві
Умовні позначення
5. Функції аналізу
Огляд
Зведення даних
Диференціювання
Інтегрування
Інтерполяція
Згладжування
Апроксимація кривих
Фільтр Фур’є
Перетворення Фур’є
6. Трасування кривих
Вивантаження зображення
Позначки
Точки вісі
Крива вибору даних
Сегменти кривої
7. Додаткові питання
Теми
Позначки похибок
Мітка TeX
8. Короткі настанови
Побудова графіка синуса за допомогою LabPlot
Побудова графіка на основі даних електронної таблиці за допомогою LabPlot
9. Приклади
Креслення плоских кривих
Обробка сигналів
Обчислення
Імпортування та експортування
Інструменти
10. Функції обробника
Стандартні функції
Тригонометричні функції
Спеціальні функції
Розподіли випадкових значень
Сталі
Сталі GSL
11. Встановлення
Як отримати LabPlot
Вимоги
Збирання і встановлення
12. Параметри командного рядка
Визначення файла
Інші параметри командного рядка
13. Запитання і відповіді
14. Ліцензування