Розробка таблиць бази даних

По-перше, до вашої бази даних буде додано дві таблиці: persons і Phones. Ці таблиці ми вже описували у главі База даних і електронна таблиця. З компонуванням таблиці Persons можна ознайомитися у розділі Цілісність і коректність даних тієї ж глави.

 1. Натисніть кнопку Таблиця на панелі інструментів. Крім того, ви можете просто натиснути кнопку Створити об’єкт: таблиця на панелі інструментів «Навігація проектом».

 2. Програма відкриє вікно інструменту компонування таблиці. За верхньою частиною вікна компонувальника ви можете помітити, що Kexi запропонувала для вашої таблиці типову назву, подібну до Таблиця1. Компонування таблиці ще не було збережено, отже пізніше ви можете призначити таблиці кращу назву. Крім того, з тих самих причин, пункту таблиці ще немає у списку панелі Навігації проектом.

Вікно створення таблиць

Вікно створення таблиць складається з таких стовпчиків:

 • Піктограма інформації — додаткові дані щодо поля.

 • Підпис поля — підпис поля, який буде показано під час введення даних.

 • Тип даних — спадний список, у якому містяться пункти типів даних. За допомогою цього списку ви зможете встановити основне правило введення даних для відповідного поля. Наприклад, якщо для поля встановлено тип даних «цілі числа», користувач бази даних просто не зможе ввести у це поле літери.

 • Коментарі — тут ви можете навести будь-які відомості, корисні для розуміння призначення відповідного поля. Цей додатковий текст буде збережено у компонуванні таблиці, його можна буде переглянути лише у режимі компонування.

У вікні Компонувальника таблиці кожен рядок відповідає одному полю таблиці. Визначити, що програма працює у режимі компонування можна за натиснутим станом кнопки Компонування панелі вікна компонування таблиці.

Розробка таблиці «Особи»

У першому рядку натисніть комірку у стовпчику Підпис поля і введіть підпис поля Name (Ім’я). Заповнення поля Підпис поля призведе до автоматичного заповнення поля Назва, як можна бачити на панелі Редактор властивостей.

Зауваження щодо назв полів і підписів

 • Кожне з полів таблиці повинне мати назву і підпис, ці поля не можна залишати порожніми.

 • Назву поля буде використано самою базою даних, звичайні користувачі бази даних її не бачитимутьe >. У назві поля не повинно міститися спеціальних символів (символів кирилиці, ±, ¶, Ü) та пробілів. Назва має складатися лише з латинських літер, цифр та знаків підкреслювання «_». Останніми можна скористатися для заміни пробілів та дефісів.

 • Назви полів мають починатися з літери або символу підкреслювання «_», але не з цифри.

 • Можна використовувати літери у будь-якому регістрі (малі або великі). Для Kexi назва поля Persons є тотожною до назви persons.

 • З іншого боку, у поле підпису можна вводити будь-які літери та спеціальні символи. Вміст цього поля буде показано користувачам бази даних.

У подібний же спосіб, введіть такі поля до компонування таблиці:

 • surname

 • street

 • house_number

 • city

Для всіх згаданих вище полів, окрім house_number (номер будинку), типом даних буде text. Змініть тип даних для поля house_number на Ціле число. Щоб зробити це, натисніть комірку у стовпчику Тип даних рядка house_number, а потім натисніть кнопку спадного списку або натиснути клавішу F4. Ви також можете скористатися клавішами зі стрілочками та , щоб вибрати інший тип. У відповідь програма відкриє список типів даних. Виберіть у цьому списку пункт Ціле число.

Після цього у поле house_number можна буде вводити лише числа.

Компонування таблиці Persons завершено. Натисніть кнопку Дані на панелі інструментів, щоб перемкнути програму у режим перегляду даних таблиці. Тепер до таблиці можна вводити дані.

Оскільки компонування ще не збережено до бази даних, програма відкриє діалогове вікно Зберегти об’єкт як. За допомогою цього вікна вам слід вказати назву для нової таблиці.

Kexi запропонує вам загальну назву, наприклад, Table1. Щоб змінити цю назву, введіть Persons у поле Підпис і натисніть клавішу Enter або кнопку Гаразд. Поле Підпис буде використано для показу таблиці кінцевим користувачам, наприклад, як назву форми. На відміну від назви, у підписі можна використовувати будь-які символи, зокрема пробіли і спеціальні символи.

Зауважте, що заповнення поля Підпис призведе до автоматичного заповнення поля Назва. Для вашої зручності вміст підпису буде відфільтровано так, що у назві міститимуться лише латинські літери, цифри і символи «_». Ви можете змінити вміст поля Назва, якщо це потрібно.

 1. Програма запитає вас щодо автоматичного додавання основного ключа до таблиці. Для продовження роботи натисніть кнопку Додати основний ключ.

 2. Програма створить таблицю Persons і відкриє її у вікні перегляду даних. Відповідна назва з’явиться у списку панелі Навігатора проектом.

 3. Створіть таблицю Phones у спосіб, подібний до способу створення таблиці persons.

 4. Створіть поле person (особа) типу Ціле число і поле phone (телефон) типу Текст. Використовувати числовий тип даних для цього поля не можна, оскільки телефонні номери мають різну форму запису та містять префікси.

 5. Натисніть на панелі інструментів кнопку Дані і вкажіть для таблиці підпис Phones. Як і для попередньої таблиці, дозвольте Kexi автоматично створити основний ключ.