Формати експорту

У цьому розділі описано деякі (але не обов’язково всі) з підтримуваних форматів.

Текстовий формат KonsoleKalendar

Текстовий формат KonsoleKalendar є рідним форматом KonsoleKalendar, його розроблено для того, щоб зробити читання та обробку наступними скриптами зручною.

Текстовий формат запису KonsoleKalendar виглядає так:

Дата:\t<Дата події>(дддд рррр-ММ-дд)
[\t<Час початку події>(гг:хх) - <Час завершення події>(гг:хх)]
Короткий підсумок:
\t<Резюме події | "(резюме не вказано)">
Місце події:
\t<Місце події | "(місця не вказано)">
Опис:
\t<Опис події | "(опису події не вказано)">
UID:
\t<UID події>
--------------------------------------------------

Output of konsolekalendar --next --export-type Text:

Дата:  Вівторок 2016-11-29
    08:00 - 09:00
Короткий підсумок:
    Робоча нарада
Місце проведення:
    Конференц-зал
Опис:
    Зустріч з персоналом для обговорення проєкту.
UID:
    KonsoleKalendar-1924621834.134
--------------------------------------------------

Скорочений текстовий формат KonsoleKalendar

Скорочений текстовий формат — це компактніша згорнутіша версія рідного формату KonsoleKalendar.

Скорочений текстовий формат KonsoleKalendar виглядає так:

[--------------------------------------------------]
{<Дата події>(дддд рррр-ММ-дд)]
[<Час початку події>(гг:хх) - <Час завершення події>(гг:хх) | "\t"]
\t<Резюме події | \t>[, <Місце події>]
\t\t<Опис події | "\t">

Output of konsolekalendar --next --export-type Short:

--------------------------------------------------
Вівторок 2016-11-29
08:00 - 09:00  Робоча нарада, Конференц-зал
        Зустріч з персоналом для обговорення проєкту.

Формат значень, відокремлених комами (CSV)

У форматі значень, відокремлиних комами, значення запису події буде показано у тому ж порядку, що і у текстовому форматі KonsoleKalendar. Єдиною різницею є те, що всі відомості окремого запису буде подано у одного рядка зі значеннями, відокремленими комами. Отримані в результаті такого експорту файли, можна напряму імпортувати до програм електронних таблиць, зокрема Calligra Sheets, OpenOffice.org Calc і Microsoft® Excel. Крім того, формат CSV є простим для наступної обробки скриптами.

Формат значень, відокремлених комами (CSV):

"День тижня, День місяця, Рік","ГГ:ХХ","День тижня, День місяця, Рік","ГГ:ХХ","Резюме","Місце","Опис","UID"

Виведення команди konsolekalendar --next --export-type CSV:

"Вівторок, 29 листопада, 2016","08:00","Вівторок, 29 листопада, 2016","09:00","Робоча нарада","Конференц-зала","Нарада у великій конференц- \
залі із усім персоналом.","KonsoleKalendar-1924621834.134"

Формат HTML

За формату експорту HTML буде створено коректний файл HTML, придатний для опублікування у WWW. Цей формат експорту не придатний для наступної обробки скриптами, але дуже зручний для оприлюднення календарів для публічного перегляду.

Формат HTMLmonth

За використання цього формату буде створено файл HTML з переліком усіх зустрічей протягом місяців, вказаних у діапазоні дат. Цей формат експорту не придатний для наступної обробки скриптами, але дуже зручний для оприлюднення календарів для публічного перегляду.