Створення нового файла календаря

KonsoleKalendar можна скористатися для створення календарів на основі наявних файлів. Ви можете створити календар за допомогою параметра --create із аргументом, назвою файла. Файл має бути коректним файлом у форматі iCal або vCal.

Зауваження: ви не зможете скористатися параметром --dry-run для тестування того, чи може бути створено ресурс.

Зауваження: KonsoleKalendar потрібен файл для роботи, отже ніколи не вилучайте файл вручну.

Технічне зауваження: KonsoleKalendar за допомогою цієї команди створює ресурс Akonadi, що вказує на файл. Програма не запобігає створенню декількох ресурсів, що посилаються на один і той самий файл.

Створення календаря на основі наявного файла із назвою vacation.ics:

% konsolekalendar --create vacation.ics

Ресурс буде названо «vacation» з використанням --list-calendars

За допомогою KonsoleKalendar не можна вилучати ресурси Akonadi. Для цього вам доведеться скористатися KOrganizer або akonadiconsole.