Namn

triggerEvent — aktivera ett redan schemalagt alarm.

Synopsis

void triggerEvent(const QString& händelse-ID)

Parametrar

händelse-ID

Anger ett unikt ID för händelsen som ska aktiveras.

Beskrivning

triggerEvent() är ett D-Bus anrop för att aktivera omedelbar visning eller körning av det angivna alarmet (oberoende av vilken tid det är schemalagt). KAlarm hämtar alarmet från kalendern och visar det eller kör det.

Om alarmet redan ska aktiveras, tar KAlarm sedan bort alla schemalagda händelser för alarmet fram till nuvarande tid, och om inga upprepningar av alarmet fortfarande finns kvar, så tas alarmet bort från kalendern. Om alarmet inte ska aktiveras ännu, så lämnas dess schemalagda händelser oförändrade.