Hantering i systembrickan

KAlarm visar normalt en ikon i systembrickan. Ikonen möjliggör både styrning och statusindikering av alarmbevakning. En normal KAlarm-ikon anger att alarm bevakas, medan en grå ikon anger att alarm inte bevakas. Om vissa enskilda alarm är inaktiverade, har ikonen ett litet överlagrat kors.

KAlarms ikon i systembrickan döljs normalt automatiskt så snart det inte finns några alarm som kommer att inträffa inom de följande 24 timmarna. Tidsgränsen för att dölja automatiskt kan ändras, eller alltid visa ikonen i systembrickan, genom att använda Inställningsdialogrutan. För att visa ikonen när den har dolts automatiskt, klicka på pilen i systembrickan för att visa dolda ikoner.

Om du håller muspekaren över systembrickans ikon, visas en sammanfattning av några av de första alarmmeddelanden som går ut under följande 24 timmar som ett verktygstips. Du kan stänga av funktionen, eller ställa in antalet alarm att visa, och deras format, i inställningsdialogrutan.

Vänsterklicka på ikonen i systembrickan för att välja att visa eller gömma KAlarms huvudfönster.

Högerklicka på ikonen i systembrickan för att visa den sammanhangsberoende menyn.

Aktivera alarm

Aktiverar eller inaktiverar bevakning av alarm.

Se Aktivera och stänga av alarm för detaljinformation.

Nytt alarm

När du har valt alarmtyp i listan som visas, öppnas dialogrutan för alarmredigering för att skapa ett nytt alarm.

Stoppa uppspelning

Stoppar uppspelning av ljudfilen som för närvarande spelas.

Sprid fönster

Sprider ut alarm- och felmeddelandefönster över skärmen, eller grupperar dem tillsammans igen.

Anpassa KAlarm...

Visar KAlarms inställningsdialogruta.

Inställningsdialogrutan beskrivs under Anpassa KAlarm. Den innehåller också alternativ som har att göra med KAlarms ikon i systembrickan.

Återställ/minimera

Återställer eller minimerar KAlarms huvudfönster.

Avsluta

Stänger KAlarms ikon i systembrickan och huvudfönster.

Avslutar KAlarm om inga fönster med alarmmeddelanden visas.

Visa KAlarm i systembrickan

Du måste köra Plasma™-skrivbordet eller en annan lämplig fönsterhanterare för att kunna visa KAlarm i systembrickan.

Välj VisaVisa i systembrickan för att visa KAlarm i systembrickan enligt inställningarna under fliken Visa i inställningsdialogrutan.

För att ta bort KAlarm från systembrickan, avmarkera VisaVisa i systembricka.

För att välja om KAlarm visas eller inte i systembrickan vid start, använd fliken Visa i inställningsdialogrutan.