Kapitel 3. Anpassa KAlarm

För att ställa in KAlarms funktion att passa systemet och dina personliga önskemål, välj InställningarAnpassa KAlarm.... Då visas inställningsdialogrutan.

Allmänt

Sidan Allmänt låter dig styra KAlarms övergripande beteende.

 • Start vid inloggning: KAlarm startas automatiskt vid inloggning till en session, vilket försäkrar att KAlarm alltid kör, om du inte avslutar det för hand.

  Varning

  Det här alternativet bör alltid vara markerat, om du inte avser att sluta använda KAlarm.

  Notera

  Alternativet markeras automatiskt igen så fort KAlarm körs. Om du alltså har avmarkerat alternativet och vill fortsätta förhindra att KAlarm körs vid inloggning, måste du avmarkera alternativet igen varje gång du kör KAlarm.

 • Varna innan avslutning: Om alarm stängs av då KAlarm inte kör, och det här alternativet är markerat, blir du tillfrågad om att bekräftelse om du försöker avsluta KAlarm med alternativet Avsluta i systembrickans ikon. Det förhindrar avstängning av alarm av misstag. Av säkerhetsskäl aktiveras det här alternativet automatiskt igen, så fort du byter körläge.

 • Bekräfta borttagning av alarm: Ange om du ska bli tillfrågad om bekräftelse varje gång du tar bort ett alarm.

 • Förvalt tidsintervall för uppskjutning: Ange förvalt tidsintervall, i timmar och minuter, att visa från början när dialogrutan Skjut upp alarm visas. Observera att om ett alarm tidigare har skjutits upp, är intervallet som visas från början i dialogrutan Skjut upp alarm lika med uppskjutningsintervallet som användes den senaste gången alarmet sköts upp.

 • Terminal för kommandoalarm: Här kan du välja vilken typ av terminalfönster som ska användas för kommandoalarm som körs i ett terminalfönster. Några av de vanligaste programmen för terminalfönster är förinställda, t.ex. xterm och Konsole, även om bara de som är installerade på ditt system visas här. Du kan titta på de verkliga kommandoväljarna som används för varje program genom att använda den sammanhangsberoende hjälpen för dess alternativknapp.

  Om du vill använda ett annat program, eller vill använda något av de angivna, men med andra kommandoradsväljare, markera Annat och skriv in kommandot för att starta terminalfönstret. Normalt läggs alarmets kommandosträng till efter det du anger. Som ett alternativ kan du ange var alarmets kommandosträng ska infogas, genom att använda följande koder:

  %c

  Alarmets kommandosträng ersätter detta.

  %w

  Alarmets kommandosträng ersätter detta, med sleep tillagt sist.

  %C

  En tillfällig kommandofil som innehåller alarmets kommandosträng skapas, och kommandot att köra filen ersätter detta.

  %W

  En tillfällig kommandofil som innehåller alarmets kommandosträng skapas med sleep tillagt sist, och kommandot att köra filen ersätter detta.

  %t

  KAlarms namn på aktuellt språk ersätter detta.

  När kommandoalarmet inträffar, citeras kommandosträngen innan den infogas i terminalfönstrets kommando.