Alarmmeddelandefönster

När ett alarmmeddelande ska visas, syns det på alla skrivbord och kan inte täckas av vanliga fönster, för att vara säker på att du ser det. Meddelandefönstret visar tiden då alarmet var schemalagt, så att du kan se när det visades om du inte var vid datorn när det dök upp. Om alarmets schemalagda tid är i en annan tidszon än den lokala datorns inställningar, visas också tidszonen. (För påminnelsemeddelanden, visas datum/tid för huvudalarmet eller dess upprepning, inte påminnelsens tid, och fönsternamnet är Påminnelse).

Meddelandefönster för alarm förblir synliga till du bekräftar dem, om inte Stäng fönster automatiskt efter den här tiden markerats i dialogrutan för alarmredigering. I fallet med upprepade alarm, om ett meddelandefönster som inte bekräftas finns kvar från ett tidigare tillfälle då alarmet inträffade, dyker helt enkelt det befintliga fönstret upp när alarmet upprepas. Det här undviker att flera kopior av samma meddelande måste bekräftas, om du inte vill eller kan bekräfta ett meddelande när det inträffar.

Fönstret med alarmmeddelanden tillhandahåller alla av följande alternativ som passar för det visade alarmet:

 • Bekräfta alarmet genom att klicka på knappen Stäng. Det här stänger fönstret (efter förfrågan om bekräftelse, om du markerat Bekräfta meddelande).

 • Redigera alarmet genom att klicka på knappen Redigera.... Det visar dialogrutan för alarmredigering.

 • Visa alternativ för att skjuta upp alarmet till senare genom att klicka på knappen Skjut upp.... Välj sedan Skjut upp till datum/tid för att skriva in datum och tid när meddelandet ska visas igen, eller välj Skjut upp under tidsintervall för att skriva in hur mycket senare (i timmar och minuter) som meddelandet ska visas igen. Klicka sedan på Ok för att skjuta upp alarmmeddelandet och stänga dess fönster.

  Notera

  Tiden alarmet skjuts upp till måste vara tidigare än dess nästa schemalagda förekomst eller nästa avancerade påminnelse. Av detta skäl är knappen Skjut upp... i fönstret med alarmmeddelandet och knappen Ok i uppskjutningsdialogrutan inaktiverade en minut innan nästa förekomst eller avancerad påminnelse.

  Observera att om en påminnelse är inställd efter alarmet, kan det skjutas upp efter sin påminnelsetid. I detta fall bortses från påminnelsen.

  Notera

  Knappen Skjut upp... är inte tillgänglig för alarm som visas vid inloggning beroende på att alternativet Upprepa vid inloggning markerades.

 • Sluta spela alarmets ljudfil genom att klicka på knappen som visar symbolen stoppa uppspelning.

 • Om alarmet skapades genom att dra ett brev från KMail, kan du direkt komma åt brevet i KMail genom att klicka på knappen som visar KMails ikon. Det väljer och markerar brevet i KMails korglista.

  Varning

  Om KMails index skapas om, går länken till brevet i KMail förlorad.

 • Knappen som visar ikonen KAlarm tillhandahåller ett bekvämt sätt att aktivera KAlarm.

Du kan välja vilket av två olika lägen som ska användas för att visa fönster med alarmmeddelanden i inställningsdialogrutan:

 • Som ett normalt fönster. I det här läget övertar alarmmeddelandefönstret tangentbordsfokus när det visas, så om du håller på att skriva vid tillfället, hamnar dina tangentnedtryckningar i det istället för ditt ursprungliga program.

 • Som ett fönster som inte fokuseras. I det här läget påverkas inte tangentbordsfokus när alarmmeddelandefönstret visas, så det stör inte det du skriver. Dock har fönstret ingen namnlist eller ram i det här läget, så du kan inte flytta eller ändra storlek på det.

Notera

När ett alarm visas ovanpå ett program med fullskärmsläge, visas det som ett vanligt fönster oberoende av det här inställningsalternativet. Det beror på en begränsning i fönsterhanteringssystemet.

Positionering av meddelandefönster

Du kan välja vilken av två metoder som ska användas för att placera fönster med alarmmeddelanden i inställningsdialogrutan:

 • Fönstren visas så lång från aktuell muspekare som möjligt. Det minimerar påverkan av ditt arbetsflöde och minimerar möjligheten att bekräfta ett alarm av misstag.

 • Fönstren visas mitt på skärmen. För att minska risken att bekräfta ett alarm av misstag, är fönstrets knappar inaktiverade från början och blir aktiva efter en inställningsbar fördröjning.

Om flera fönster med alarmmeddelanden, eller felmeddelanden, visas, kan du sprida fönstren över skärmen så att alla är synliga, eller gruppera alla tillsammans igen i skärmens övre vänstra hörn, med användning av menyalternativet VisaSprid fönster. Om du så önskar, kan du ställa in en global snabbtangent för åtgärden.