Kapitel 1. Inledning

KAlarm låter dig schemalägga visning av personliga alarmmeddelanden, uppspelning av ljudfiler, körning av kommandon och sändning av e-post.

I sitt normala grafiska läge, visar KAlarm en lista med pågående alarm, med tider och information. Du kan skapa nya alarm, eller du kan välja befintliga alarm för att ändra eller ta bort dem. Du kan också välja att se utgångna alarm.

När du anpassar ett alarm, kan du välja om det ska upprepas, och om alarmet ska avbrytas om det inte kan aktiveras vid den schemalagda tiden. För visade alarm kan du skriva in en meddelandetext, ange en text- eller bildfil att visa, eller ange ett kommando vars utmatning ska visas. Du kan också välja färgen för alarmmeddelandet, om ett ljud ska spelas eller om meddelandet ska läsas upp,

Alarm kan också schemaläggas på kommandoraden, eller via D-Bus anrop från andra program.

När ett alarmmeddelande ska visas, syns det på alla skrivbord för att vara säker på att du inte missar det. Meddelandefönstret visar tiden då alarmet var schemalagt. Det har oftast ett alternativ som anger att det ska skjutas upp, och visas igen senare. Ett exempel på ett alarmmeddelande:

Alarmmeddelande

När alarmet anger ett kommando som ska köras, visar KAlarm ingenting.

KAlarm visar oftast en ikon i systembrickan, även om den kan döljas om det önskas.