Handbok KAlarm

David Jarvie

Utvecklare: David Jarvie
Översättare: Stefan Asserhäll
Revision 2.10.03 (KDE
4.11) (2013-05-28)

KAlarm är en personlig schemaläggare av alarm/påminnelsemeddelanden och kommandon för KDE.