Handbok KAlarm

David Jarvie

Utvecklare: David Jarvie
Översättare: Stefan Asserhäll
Revision 2.11.11 (Program 16.12) (2016-12-06)

KAlarm är en personlig schemaläggare av alarm/påminnelsemeddelanden och kommandon för KDE.